Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo - Rzeczpospolita Polska Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

Aktualności

Aktualności 09.02.2010

Inżynier Kontraktu

W dniu dzisiejszym zostało opublikowane, w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, ogłoszenie o zamówieniuna Inżyniera Kontraktu dla przedsięwzięcia “Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Mieście Katowice – Etap II”. Ogłoszenie oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać tutaj.

zobacz więcej

Aktualności 22.01.2010

Modernizacja OŚ Panewniki

Informujemy, że wszczęto postępowanie przetargowe na wykonanie “Modernizacji Oczyszczalni Ścieków Panewniki”. Szczegóły dostępne tutaj

zobacz więcej

Aktualności

Konkurs – po pierwszej ocenie

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. w listopadzie 2009 roku złożyła wniosek o dofinansowanie projektu “Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap II” w konkursie nr 6/POIiŚ/1.1/11/2009 prowadzonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Fundusz ten pełniąc funkcje Instytucji Pośredniczącej II-go stopnia przeprowadził ocenę formalną i merytoryczną I stopnia złożonych […]

zobacz więcej

Aktualności 10.12.2009

Decyzja Środowiskowa

Informujemy, że w związku z prowadzonymi pracami projektowymi na wniosek firm projektowych zostały wszczęte postępowania dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla projektów: 1. Modernizacja Oczyszczalni Ścieków Podlesie 2. Budowa kolektora S3 Na podstawie Art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i […]

zobacz więcej

Aktualności 08.10.2009

Konkurs ogłoszony!!!

W dniu 30 września 2009 r. Ministerstwo Środowiska ogłosiło nabór w trybie konkursowym wniosków odofinansowanie zFunduszu Spójności projektów wramach Priorytetu I – Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. – Gospodarka wodno-ściekowa waglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (konkursnr6/POIiŚ/1.1/11/2009). Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. weźmie udział wkonkursie składając wniosek o dofinansowanie projektu Uporządkowaniegospodarki ściekowej wmieście Katowice – Etap […]

zobacz więcej

Aktualności 26.06.2009

Zawarta umowa na projekt modernizacji oczyszczalni ścieków Podlesie

25 czerwca 2009 roku wsiedzibie Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp.zo.o. podpisano umowę na wykonanie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków Podlesie wKatowicach wramach zadania „Uporządkowanie gospodarki ściekowej wKatowicach – Etap II”. Umowa została zawarta z wybranym w przetargu Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego EKOTECHNIKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Warszawy. Ze strony Zamawiającego umowę podpisał Prezes Zarządu Władysław Spyrka, […]

zobacz więcej

Aktualności 24.06.2009

Konsultacje społeczne zakończone

Zakończyliśmy cykl konsultacji społecznych wsprawie planowanej realizacji projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej wmieście Katowice – Etap II”. Ponad 1000 mieszkańców uczestniczyło w 25 spotkaniach, by poznać szczegóły projektu. Przedstawiciele władz Miasta i pracownicy naszej spółki prezentowali założenia i warunki planowanej inwestycji. Na prezentowanych mapach pokazywaliśmy szczegółowe zakresy projektowanych sieci kanalizacyjnych , odpowiadaliśmy na wszelkie pytania […]

zobacz więcej

Aktualności 20.05.2009

Podpisano umowę na Pomoc Techniczną

W dniu 19 maja 2009 roku wsiedzibie Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp.zo.o. podpisano umowę na realizację zadania pn. Pełnienie funkcji Pomocy Technicznej dla zadania: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej wmieście Katowice – Etap II”. Umowa została zawarta z wybranym w przetargu konsorcjum firm: SAFEGE S.A. (Francja), EKO-KONSULTING-PROJEKT „CONSEKO” S.A z Krakowa oraz „BBM-DESIGN” Sp. z o.o. z Krakowa. […]

zobacz więcej

Aktualności 06.05.2009

Już pierwsze spotkania za nami

Mieszkańcy siedmiu dzielnic Katowic mieli już okazję zapoznać się z planowaną inwestycją pn. “Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Ktowice – Etap II”. Na każdym spotkaniu wszyscy obecni mogą poznać m.in. zamierzenia budowlane, źródła finansowania i zakresy projektowanej sieci. Prezydenci Miasta Katowice, Prezes Katowickiej Infrstruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp.z o.o. wraz z Dyrektorem ds. technicznych i Kierownikiem Projektu […]

zobacz więcej

Aktualności 04.05.2009

Konsultacje społeczne dla mieszkańców Katowic

Serdecznie zapraszam do udziału w spotkaniach konsultacyjnych poświęconych projektowi „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap II”. Miasto Katowice wraz z Katowicką Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o. planuje w ramach realizacji przedsięwzięcia wybudowanie i zmodernizowanie około 200 km sieci kanalizacyjnej, przebudowanie dwóch istniejących oczyszczalni ścieków oraz zlikwidowanie pięciu przestarzałych. W celu właściwego przygotowania projektu […]

zobacz więcej

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.