Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo - Rzeczpospolita Polska Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

Aktualności

Aktualności 12.10.2010

Podpisane umowy na zlewnię Gigablok

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. podpisała umowy z wykonawcami kontraktu pn. “Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej w zlewni oczyszczalni ścieków Gigablok w Katowicach” w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap II”. Pierwszy z kontraktów dotyczący budowy kanalizacji w ulicy Moniuszki zawarty został w dniu 08.10.2010 r. z firmą […]

zobacz więcej

Aktualności 07.10.2010

Katowice kolejnym beneficjentem POIiŚ

1 października 2010 r. odbyło się podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap II”, pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Katowicką Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o. Całkowity koszt przedsięwzięcia szacowany jest na ok. 393 mln zł., z czego 191 mln zł stanowi dofinansowanie […]

zobacz więcej

Aktualności 07.08.2010

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej w zlewni oczyszczalni ścieków Panewniki w Katowicach

W dniu 7.08.2010 r. zostało opublikowane, w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, ogłoszenie o zamówieniu dotyczące postępowania pn. “Budowasieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej w zlewni oczyszczalni ścieków Panewniki w Katowicach”. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została udostąpniona w dniu dzisiejszym na stronie internetowej Zamawiającego zgodnie z art. 42 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. […]

zobacz więcej

Aktualności 04.08.2010

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej w zlewni oczyszczalni ścieków Panewniki w Katowicach

W dniu 4.08.2010 r. zostało przekazane do publikacji, w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, ogłoszenie o zamówieniu dotyczące postępowania pn. “Budowasieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej w zlewni oczyszczalni ścieków Panewniki w Katowicach”. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostanie udostąpniona w dniu publikacji ogłoszenia w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej zgodnie z art. 42 […]

zobacz więcej

Aktualności 29.07.2010

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej w zlewni oczyszczalni ścieków Podlesie w Katowicach

W dniu 29.07.2010 r. zostało opublikowane, w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, ogłoszenie o zamówieniu dotyczące postępowania pn. “Budowasieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej w zlewni oczyszczalni ścieków Podlesie w Katowicach”. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została udostąpniona przez Zamawiającegow dniu dzisiejszym zgodniez art. 42 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia […]

zobacz więcej

Aktualności 26.07.2010

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej w zlewni oczyszczalni ścieków Podlesie w Katowicach

W dniu 26.07.2010 r. zostało przekazane do publikacji, w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, ogłoszenie o zamówieniu dotyczące postępowania pn. “Budowasieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej w zlewni oczyszczalni ścieków Podlesie w Katowicach”. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostanie udostąpniona w dniu publikacji ogłoszenia w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej zgodnie z art. 42 […]

zobacz więcej

Aktualności 07.07.2010

Aktualizacja listy rankingowej dla konkursu 6/POIiŚ/1.1/11/2009

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. w listopadzie 2009 roku złożyła wniosek o dofinansowanie projektu “Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap II” w konkursie nr 6/POIiŚ/1.1/11/2009 organizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 6 lipca br. Stanisław Gawłowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, zatwierdził zaktualizowaną listę rankingową dla projektów […]

zobacz więcej

Aktualności 23.06.2010

Zawarta umowa na modernizację oczyszczalni ścieków Panewniki

23 czerwca 2010 roku w siedzibie Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. podpisano umowę na modernizację oczyszczalni ścieków Panewniki w Katowicach w ramach zadania „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap II”. Umowa została zawarta z wybraną w przetargu spółką Instal Kraków S.A. Ze strony Zamawiającego umowę podpisał Prezes Zarządu Władysław Spyrka i Członek […]

zobacz więcej

Aktualności

Umowa o świadczenie usług Inżyniera Kontraktu podpisana

23 czerwca 2010 roku w siedzibie Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. podpisano umowę o świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla Przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap II”. Ze strony Zamawiającego umowę podpisał Prezes Zarządu Władysław Spyrka i Członek Zarządu Andrzej Cebula, a ze strony Wykonawcy Pełnomocnik wybranej w przetargu Spółki Grontmij […]

zobacz więcej

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.