Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo - Rzeczpospolita Polska Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

EDUKACJA

CO TO JEST ŚCIEK?

Ścieki to zużyte ciecze, roztwory, koloidy lub zawiesiny, a także odpadowe ciała stałe odprowadzane za pomocą rurociągów do odbiorników naturalnych jakimi mogą być zbiorniki lub cieki wodne, doły gnilne itp. W postaci ścieków odprowadza się odpadowe substancje przemysłowe oraz odpady żywnościowe i fekalia z miejskich i osiedlowych gospodarstw domowych. Ze względu na dużą szkodliwość biologiczną ścieków, zarówno komunalnych jak i przemysłowych, przed odprowadzeniem do odbiornika powinno się poddawać je oczyszczeniu w oczyszczalniach. (źródło: wikipedia.pl) 

GDZIE ODPROWADZAMY ŚCIEKI?

DOBRZE

ŹLE

 • Sieć kanalizacyjna

 • Przydomowa oczyszczalnia

 • Szczelne szambo

 

 • Wylot do rzeki

 • Odprowadzanie do gruntu

 • Nielegalne przyłącze

 • Nieszczelne szambo


GDZIE OCZYSZCZANE SĄ ŚCIEKI W KATOWICACH?

Oczyszczalnie

Docelowo w Katowicach funkcjonować będą 4 oczyszczalnie ścieków:

 • Gigablok
 • Panewniki
 • Podlesie
 • Dąbrówka Mała

Poza tym Katowice korzystają z dwóch oczyszczalni ścieków: Klimzowiec w Chorzowie i Radocha II w Sosnowcu. 

EFEKTY PROWADZONYCH INWESTYCJI 

Efekt budowy sieci kanalizacyjnej

Efekt modernizacji oczyszczalni ścieków

 • Skuteczne odprowadzanie ścieków sanitarnych i wód deszczowych z okolic rzeki Rawy.

 • Likwidacja przesiąkań nieoczyszczonych ścieków do gruntu i do rzeki Rawy, potem do Brynicy, Przemszy, Wisły oraz do rzeki Kłodnicy, Odry, a na koniec do Bałtyku

 

 • Osiągnięcie jakości oczyszczanych ścieków zgodnej z wymogami UE (Dyrektywa nr 91/271/EWG).

 • Uniknięcie wysokich kar za zanieczyszczanie środowiska.

 • Wykorzystanie efektywnych, nowoczesnych technologii.

  


KORZYŚCI Z BUDOWY KANALIZACJI

 • Likwidacja:

  • przesiąkań ścieków do gruntu,

  • dopływu nieoczyszczonych ścieków do rzek,

  • podtopień budynków ściekami,

  • nieprzyjemnych zapachów,

  • zagrożenia epidemiologicznego.

 • Uszczelnienie sieci kanalizacyjnej zniszczonej na skutek szkód górniczych.

KORZYŚCI Z MODERNIZACJI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

 • Uniknięcie kar za zanieczyszczanie środowiska,

 • Zmniejszenie:

  • zanieczyszczeń w rzekach,

  • kosztów funkcjonowania oczyszczalni.

PARAMETRY ŚCIEKÓW DOPŁYWAJĄCYCH NA OCZYSZCZALNIĘ I OCZYSZCZONYCH
WYPŁYWAJĄCYCH Z OCZYSZCZALNI W 2008 ROKU

 

Oczyszczalnie

Gigablok

Panewniki

Podlesie

Dąbrówka Mała

Wlot ścieków na oczyszczalnię

BZT5 *

276

235

303

501

ChZT **

789

527

431

1228

Zawiesiny ogólne

296

311

150

511

 

Gigablok

Panewniki

Podlesie

Dąbrówka Mała

Wylot ścieków z oczyszczalni

BZT5 *

4

8

12

8

ChZT **

35

47

70

76

Zawiesiny ogólne

25

31

21

24

 

* – BZT5 – pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu

** – ChZT – chemiczne zapotrzebowanie tlenu

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.