Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo - Rzeczpospolita Polska Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

INFORMACJE NA TEMAT REALIZOWANYCH INWESTYCJI W OKRESIE OD 18 DO 24 STYCZNIA 2022 R.

Aktualności 17.01.2022

Spółka Katowickie Inwestycje S.A. (dawniej Katowicka Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna sp. z o. o.) uprzejmie informuje, że w okresie od 18 do 24 stycznia 2022 r. w Katowicach prowadzone będą roboty budowlane związane z realizacją niżej wskazanych zadań inwestycyjnych.

Poniżej wskazujemy zakres realizowanych prac. Jednocześnie przepraszamy mieszkańców za wszelkie niedogodności i utrudnienia z tym związane. Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

W ulicach Jasnej i Widok prowadzone będą roboty związane z budową kanalizacji deszczowej.

W ulicach Lwowskiej, Wałowej, Woźniaka i Wypoczynkowej prowadzone będą roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej.

W rejonie ulic Zimowej, Chłodnej i Śniegowej prowadzone będą roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Powyższe zadania są częścią Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap III” dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Prowadzone będą roboty związane z uporządkowaniem systemu odprowadzania wód opadowych w zlewni osiedla Widok. W ulicy Jana Nepomucena Stęślickiego (rejon budynku TAURON) oraz w parku im. Alojzego Budnioka prowadzone będą roboty związane z budową sieci kanalizacji deszczowej.

Zadania realizowane są w ramach Projektu „Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap I”, który jest dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Informacje dotyczące procedury przyłączania nieruchomości do sieci kanalizacyjnej znajdują się na stronach internetowych www.kisa.katowice.pl oraz www.wodociagi.katowice.pl.

Dodatkowo na rozbudowywanym węźle drogowym DK81 i DK86 na Giszowcu kontynuowana będzie przebudowa układu drogowego, sieci elektrycznych, teletechnicznych, sieci sanitarnych, a także budowa oświetlenia drogowego, obiektów mostowych jezdni wschodniej
ul.
Pszczyńskiej, przejścia podziemnego T-5B (w rejonie Centrum Rozrywki Guliwer) oraz rozbiórka przejścia podziemnego T-5A (w rejonie przystanków autobusowych Giszowiec Osiedle).

Zadanie realizowane jest w ramach Projektu „Rozbudowa drogi krajowej nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ulicą Armii Krajowej – ETAP I”, który jest dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Na budowanym ciągu pieszo rowerowym przy ulicy Chorzowskiej w rejonie ronda im. Gen. Jerzego Ziętka prowadzone będą roboty związane z wykonaniem komór przewiertowych, a także przekopy kontrolne przy szybie windowym, rozbiórka nawierzchni chodnika przy wejściu do przejścia pod rondem oraz demontaż konstrukcji i wyposażenia przejścia, co wiąże się z zamknięciem zejścia od strony Koszutki pod Rondo.

Na ulicy Dworcowej prowadzone będą roboty związane z montażem dotykowych elementów ostrzegawczych dla osób niewidomych na schodach terenowych przed budynkiem Hotelu Monopol.

Na ulicy Tylnej Mariackiej prowadzone będą roboty fundamentowe pod zespoły maszyn do parkowania. Możliwa będzie czasowa niedrożność ulicy Tylnej Mariackiej.

Więcej informacji o realizowanych oraz planowanych do realizacji inwestycjach możecie Państwo uzyskać kontaktując się pod numerem telefonu 32 350 00 75 lub 32 25 93 835 lub elektronicznie, wysyłając zapytanie na adres e-mail: sekretariat@kisa.katowice.pl

 

Zobacz nas na: https://www.facebook.com/Katowickie.Inwestycje.SA/ 

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.