Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo - Rzeczpospolita Polska Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

INFORMACJE NA TEMAT REALIZOWANYCH INWESTYCJI W OKRESIE OD 22 DO 29 KWIETNIA 2022 R.

Aktualności 26.04.2022

Spółka Katowickie Inwestycje S.A. (dawniej Katowicka Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna sp. z o. o.) informuje, że w okresie od 22 do 29 kwietnia 2022 r. w Katowicach prowadzone będą roboty budowlane związane z realizacją niżej wskazanych zadań inwestycyjnych.

Jednocześnie przepraszamy mieszkańców za wszelkie niedogodności i utrudnienia z tym związane. Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

 

WYKAZ TRWAJĄCYCH INWESTYCJI

 

INWESYTYCJE – INFRASTRUKTURA KANALIZACYJNA

W rejonie ulicy Dobrej prowadzone są roboty związane z budową kanalizacji deszczowej.
W ulicy Jasnej kontynuowane są roboty związane z odtworzeniem nawierzchni po wykonanych robotach kanalizacyjnych.

 

W ulicach Lwowskiej, Ratuszowej, Wiosny Ludów, Wałowej i Woźniaka kontynuowane są roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej oraz roboty przygotowawcze do odtworzeń nawierzchni po wykonanych robotach kanalizacyjnych.

 

W rejonie ulic Mroźnej, Śniegowej i Szronowej prowadzone są roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. W ulicach Śniegowej, Chłodnej, Mroźnej kontynuowane są roboty brukarskie po zrealizowanych robotach kanalizacyjnych.  

 

W terenach zielonych w kierunku ulicy Babiego Lata prowadzone są roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej.  

 

W rejonie ulic Jana Samsonowicza, Walerego Goetla, Juliana Fałata oraz Mruczka prowadzone są roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej.

 

Kontynuowane są roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Załęskiej (okolica budynku nr 38). W tym rejonie została zmieniona organizacja ruchu.  

 

Powyższe zadania są częścią Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap III” dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Kontynuowane są roboty związane z uporządkowaniem systemu odprowadzania wód opadowych w parku im. Alojzego Budnioka natomiast w rejonie ulic Xawerego Dunikowskiego i Michała Grażyńskiego prowadzone są roboty związane z budową sieci kanalizacji deszczowej metodą bezwykopową.

 

W rejonie ulicy Tadeusza Kościuszki i ulicy Drozdów prowadzone są roboty związane z budową podziemnego zbiornika retencyjnego ZB1.

Zadania realizowane są w ramach Projektu „Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap I”, który jest dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.  

 

Informacje dotyczące procedury przyłączania nieruchomości do sieci kanalizacyjnej znajdują się na stronach www.katowickieinwestycje.pl i www.wodociagi.katowice.pl.

 

INWESTYCJE KUBATUROWE

Przy ulicy Wczasowej realizowana jest budowa krytego basenu. Obecnie trwają roboty budowlane wewnątrz obiektu – m.in. elewacyjne, instalacyjne i wykończeniowe (układanie płytek, gładzie, malowanie), jak również prace w zakresie saun. W zakresie robót drogowych trwa układanie kostki na ciągach pieszych, miejscach parkingowych i drogach dojazdowych w części południowej od strony budynku MOSiR-u.

 

Kontynuowane są prace przy budowie kompleksu sportowego przy ulicy Adama Asnyka. Prowadzone roboty związane są z pracami elewacyjnymi (metoda lekka-mokra i elewacja wentylowana), wykonywaniem instalacji wewnątrz budynku i robotami wykończeniowymi. Trwają również prace nawierzchniowe (podbudowy i układanie kostki). W najbliższym czasie rozpocznie się instalowanie masztów oświetleniowych boiska głównego.

 

W rejonie ulicy Upadowej prowadzone są roboty związane z budową stadionu miejskiego. Trwa wykonywanie wykopów pod zbiorniki retencyjne oraz wykonywanie korytowania pod drogę od ul. Bocheńskiego. Dodatkowo rozpoczęto roboty związane z instalacjami wodociągowymi.

 

W VIII Liceum Ogólnokształcącym przy ulicy 3 Maja 42 trwają prace dekarskie.

Fragment chodnika zarówno od strony ulicy Juliusza Słowackiego, jak i od strony ulicy 3 Maja został zajęty celem wykonania robót elewacyjnych.

Od 27.04.2022 r. do 31.05.2022 r. zostaną wstrzymane roboty budowlane w ramach inwestycji z powodu państwowego egzaminu maturalnego odbywającego się w budynku szkoły. 

Zadanie jest dofinansowane w ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – etap VIII A” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

 

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym przy ulicy Mariana Sobańskiego 86 trwają prace elewacyjne.

Zadanie jest dofinansowane w ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – etap VIII B” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

W obiekcie X Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Karola Miarki 6 rozpoczęto prace terenowe związane z nawierzchniami utwardzonymi i montażem okładziny schodów zewnętrznych.

Zadanie jest dofinansowane w ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – etap VIII C” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

W budynku V Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy gen. Zygmunta Waltera Jankego 65 trwają prace związane z dociepleniem przyziemi, ociepleniem ścian nadziemnych oraz wykonywaniem ocieplenia na elewacji frontowej.

Zadanie jest dofinansowane w ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – IV etap” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

INWESTYCJE – INFRASTRUKTURA DROGOWA

Na rozbudowywanym węźle drogowym DK81 i DK86 na zamkniętym skrzyżowaniu ul. Kolistej od strony Osiedla Giszowiec prowadzone będą roboty rozbiórkowe istniejącej konstrukcji nawierzchni i roboty ziemne.

Kontynuowane będą roboty związane z wykonywaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych i roboty bitumiczne po wschodniej stronie ulicy Pszczyńskiej, przebudowa sieci elektrycznych, teletechnicznych, sanitarnych, budowa oświetlenia drogowego, prace na obiektach mostowych jezdni wschodniej ulicy Pszczyńskiej w tym montaż urządzeń Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, prace na przejściach podziemnych T-5B i T-5A.

W dalszym ciągu prowadzone będą roboty drogowe na części skrzyżowania ulicy Kolistej, Karolinki, 73 Pułku Piechoty i łącznicy zjazdowej z ulicy Pszczyńskiej oraz na odcinku ul. 73 Pułku Piechoty w kierunku tymczasowego ronda.

Zadanie realizowane jest w ramach Projektu „Rozbudowa drogi krajowej nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ulicą Armii Krajowej – ETAP I”, który jest dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.  

 

Na budowanym ciągu pieszo – rowerowym przy ulicy Chorzowskiej w rejonie ronda im. gen. Jerzego Ziętka kontynuowane będą roboty związane przebudową kanalizacji deszczowej, budową kanału energetycznego oraz roboty konstrukcyjne. Nadal pozostaje zamknięte przejście pod rondem od strony Koszutki.

 

Na ulicy Tylnej Mariackiej będą prowadzone prace związane z przebudową układu komunikacyjnego, które realizowane są przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach. Przewidywane są ograniczenia w dojeździe na ul. Tylną Mariacką.

 

Trwają prace związane z wykonywaniem ciągów pieszo – rowerowych wzdłuż ulicy Szopienickiej. W chwili obecnej występują nieznaczne utrudnienia w ruchu pieszym na odcinku:

– od skrzyżowania z ulicą Bernarda Krawczyka do wjazdu na teren kopalni Wieczorek

– od skrzyżowania z ulicą Braci Woźniaków w kierunku ul. Mysłowickiej i w stronę przystanku autobusowego

– trwają prace związane z wykonaniem ściany oporowej na dojeździe do wiaduktu nad autostradą A4 od strony Nikiszowca

Zakończono prace brukarskie od skrzyżowania z ulicą Mysłowicką do wiaduktu kolejowego.

 

 

WYKAZ INWESTYCJI, KTÓRE RUSZĄ NIEBAWEM

INWESYTYCJE – INFRASTRUKTURA KANALIZACYJNA

Dodatkowo planowane jest rozpoczęcie robót związanych z budową kanalizacji deszczowej w ulicy Józefy Kantorówny na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wiosny Ludów do ulicy Zamenhofa.  

 

 

 

WYKAZ INWESTYCJI, KTÓRE SIĘ KOŃCZĄ

INWESYTYCJE – INFRASTRUKTURA KANALIZACYJNA

W ulicy Piwonii w rejonie numeru 26 zakończyły się roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej.

 

 

INWESTYCJE KUBATUROWE

W obiekcie Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej przy ulicy Techników 7 zakończyły się roboty budowlane. Trwają czynności odbiorowe.

Zadanie jest dofinansowane w ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – I etap” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Zbliżają się do końca prace związane z przystosowaniem pomieszczeń w budynku internatu do pełnienia funkcji węzłów sanitarnych dla uchodźców, z uwagi na nadzwyczajną sytuację związana z uchodźcami z Ukrainy, w budynku przy ulicy Techników 5 w Katowicach.

 

 

INWESTYCJE – INFRASTRUKTURA DROGOWA

Dobiegają końca prace związane z inwestycją połączenia infrastruktury rowerowej ulicy Gospodarczej z terenami Doliny Trzech Stawów i ulicy Lotnisko. Prowadzone są jeszcze prace związane z porządkowaniem terenu inwestycji i terenów przyległych.

 

 

WYKAZ WŁAŚNIE ZAKOŃCZONYCH INWESTYCJI  

W zakresie budowy Stanicy 10 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Katowicach – Szopienicach w dniu 20.04.2022 r. odbył się odbiór końcowy inwestycji.

—————————————————————————————————————-

Więcej informacji o realizowanych oraz planowanych do realizacji inwestycjach możecie Państwo uzyskać kontaktując się pod numerem telefonu 32 350 00 75 lub 32 259 39 26 lub elektronicznie, wysyłając zapytanie na adres e-mail: sekretariat@kisa.katowice.pl

 

 

Zobacz nas na: 

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.