Informacje na temat realizowanych inwestycji w okresie od 22 do 29 kwietnia

Spółka Katowickie Inwestycje S.A. (dawniej Katowicka Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna sp. z o. o.) informuje, że w okresie od 22 do 29 kwietnia 2022 r. w Katowicach prowadzone będą roboty budowlane związane z realizacją niżej wskazanych zadań inwestycyjnych.

Jednocześnie przepraszamy mieszkańców za wszelkie niedogodności i utrudnienia z tym związane. Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

Wykaz trwających inwestycji

1. INWESTYCJE – INFRASTRUKTURA KANALIZACYJNA

 • W rejonie ulicy Dobrej prowadzone są roboty związane z budową kanalizacji deszczowej. W ulicy Jasnej kontynuowane są roboty związane z odtworzeniem nawierzchni po wykonanych robotach kanalizacyjnych.
 • W ulicach Lwowskiej, Ratuszowej, Wiosny Ludów, Wałowej i Woźniaka kontynuowane są roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej oraz roboty przygotowawcze do odtworzeń nawierzchni po wykonanych robotach kanalizacyjnych.
 • W rejonie ulic Mroźnej, Śniegowej i Szronowej prowadzone są roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. W ulicach Śniegowej, Chłodnej, Mroźnej kontynuowane są roboty brukarskie po zrealizowanych robotach kanalizacyjnych.
 • W terenach zielonych w kierunku ulicy Babiego Lata prowadzone są roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej.
 • W rejonie ulic Jana Samsonowicza, Walerego Goetla, Juliana Fałata oraz Mruczka prowadzone są roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej.
 • Kontynuowane są roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Załęskiej (okolica budynku nr 38). W tym rejonie została zmieniona organizacja ruchu.

Powyższe zadania są częścią Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap III” dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 • Kontynuowane są roboty związane z uporządkowaniem systemu odprowadzania wód opadowych w parku im. Alojzego Budnioka natomiast w rejonie ulic Xawerego Dunikowskiego i Michała Grażyńskiego prowadzone są roboty związane z budową sieci kanalizacji deszczowej metodą bezwykopową.
 • W rejonie ulicy Tadeusza Kościuszki i ulicy Drozdów prowadzone są roboty związane z budową podziemnego zbiornika retencyjnego ZB1.

Zadania realizowane są w ramach Projektu „Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap I”, który jest dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Informacje dotyczące procedury przyłączania nieruchomości do sieci kanalizacyjnej znajdują się na stronach www.katowickieinwestycje.pl i www.wodociagi.katowice.pl.

2. INWESTYCJE KUBATUROWE

 • Przy ulicy Wczasowej realizowana jest budowa krytego basenu. Obecnie trwają roboty budowlane wewnątrz obiektu – m.in. elewacyjne, instalacyjne i wykończeniowe (układanie płytek, gładzie, malowanie), jak również prace w zakresie saun. W zakresie robót drogowych trwa układanie kostki na ciągach pieszych, miejscach parkingowych i drogach dojazdowych w części południowej od strony budynku MOSiR-u.
 • Kontynuowane są prace przy budowie kompleksu sportowego przy ulicy Adama Asnyka. Prowadzone roboty związane są z pracami elewacyjnymi (metoda lekka-mokra i elewacja wentylowana), wykonywaniem instalacji wewnątrz budynku i robotami wykończeniowymi. Trwają również prace nawierzchniowe (podbudowy i układanie kostki). W najbliższym czasie rozpocznie się instalowanie masztów oświetleniowych boiska głównego.
 • W rejonie ulicy Upadowej prowadzone są roboty związane z budową stadionu miejskiego. Trwa wykonywanie wykopów pod zbiorniki retencyjne oraz wykonywanie korytowania pod drogę od ul. Bocheńskiego. Dodatkowo rozpoczęto roboty związane z instalacjami wodociągowymi.
 • W VIII Liceum Ogólnokształcącym przy ulicy 3 Maja 42 trwają prace dekarskie.
 • Fragment chodnika zarówno od strony ulicy Juliusza Słowackiego, jak i od strony ulicy 3 Maja został zajęty celem wykonania robót elewacyjnych.
 • Od 27.04.2022 r. do 31.05.2022 r. zostaną wstrzymane roboty budowlane w ramach inwestycji z powodu państwowego egzaminu maturalnego odbywającego się w budynku szkoły. Zadanie jest dofinansowane w ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – etap VIII A” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
 • W Zespole Szkolno – Przedszkolnym przy ulicy Mariana Sobańskiego 86 trwają prace elewacyjne. Zadanie jest dofinansowane w ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – etap VIII B” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
 • W obiekcie X Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Karola Miarki 6 rozpoczęto prace terenowe związane z nawierzchniami utwardzonymi i montażem okładziny schodów zewnętrznych. Zadanie jest dofinansowane w ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – etap VIII C” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
 • W budynku V Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy gen. Zygmunta Waltera Jankego 65 trwają prace związane z dociepleniem przyziemi, ociepleniem ścian nadziemnych oraz wykonywaniem ocieplenia na elewacji frontowej. Zadanie jest dofinansowane w ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – IV etap” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Wróć do aktualności