INFORMACJE NA TEMAT REALIZOWANYCH INWESTYCJI W OKRESIE OD 24 CZERWCA DO 1 LIPCA 2022 R.

Spółka Katowickie Inwestycje S.A. (dawniej: Katowicka Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna sp. z o. o.) informuje, że w okresie od czerwca do lipca 2022 r. w Katowicach prowadzone będą roboty budowlane związane z realizacją niżej wskazanych zadań inwestycyjnych.
Jednocześnie przepraszamy mieszkańców za wszelkie niedogodności i utrudnienia z tym związane. Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.
WYKAZ TRWAJĄCYCH INWESTYCJI
INWESYTYCJE – INFRASTRUKTURA KANALIZACYJNA
W rejonie ulicy Dobrej i Błękitnej prowadzone są roboty związane z budową kanalizacji deszczowej. W ulicy Dobrej prowadzone są roboty związane z odtworzeniem nawierzchni po wykonanych robotach kanalizacyjnych.
W ulicach Lwowskiej, Ratuszowej, Wiosny Ludów, Woźniaka i Kantorówny (na odcinku od ulicy Wiosny Ludów do ulicy Morawa) kontynuowane są roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej oraz roboty przygotowawcze do odtworzeń nawierzchni po wykonanych robotach kanalizacyjnych.
W rejonie ulic Szronowej i Deszczowej prowadzone są roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. W ulicach Śniegowej, Mroźnej i Szronowej kontynuowane są roboty brukarskie po zrealizowanych robotach kanalizacyjnych.
W związku z prowadzonymi robotami w ulicy Deszczowej konieczne jest częściowe wyłączenie tej ulicy z ruchu.
Dojazd do ulic gen. Józefa Hallera, Pod Młynem, Strzelców Bytomskich oraz drogi ekspresowej nr 86 został wyznaczony przy pomocy tablic informacyjnych wskazujących objazd.
Dojazd do ulicy Zimowej został wyznaczony przez drogę ekspresową nr 86.
Prowadzone są roboty związane z budową kanalizacji deszczowej w ulicy Józefy Kantorówny na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wiosny Ludów do ulicy Zamenhofa.
W ulicy Mroźnej (w rejonie numerów 62-68) rozpoczną się roboty związane z budową sieci kanalizacyjnych.
W rejonie ulicy Obrońców Westerplatte (na wysokości numeru 80) prowadzone są roboty związane z budową sieci kanalizacyjnych.
W rejonie ulic Jana Samsonowicza, Walerego Goetla, Juliana Fałata oraz Mruczka prowadzone są roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej.
Kontynuowane są roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulicy Załęskiej. Na tym terenie została zmieniona organizacja ruchu.
W rejonie ulicy Kołobrzeskiej (Plac wewnętrzny) prowadzone są roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej.
Powyższe zadania są częścią Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap III” dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Kontynuowane są roboty związane z uporządkowaniem systemu odprowadzania wód opadowych w parku im. Alojzego Budnioka natomiast w rejonie ulic Xawerego Dunikowskiego i Michała Grażyńskiego oraz Skweru Gustawa Holoubka prowadzone są roboty związane z budową sieci kanalizacji deszczowej.
W rejonie ulicy Tadeusza Kościuszki i ulicy Drozdów prowadzone są roboty związane z budową podziemnych zbiorników retencyjnych ZB1 i ZB2. W tym rejonie zmieniona została organizacja ruchu.
Zadania realizowane są w ramach Projektu „Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap I”, który jest dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Informacje dotyczące procedury przyłączania nieruchomości do sieci kanalizacyjnej znajdują się na stronach www.katowickieinwestycje.pl i www.wodociagi.katowice.pl.


INWESTYCJE KUBATUROWE
Przy ulicy Wczasowej realizowana jest budowa krytego basenu. Obecnie kontynowowane są prace wewnątrz obiektu, w tym roboty instalacyjne i wykończeniowe (układanie płytek, malowanie), izolacje na plażach basenowych, jak również montaże: sufitów podwieszanych, zjeżdżalni i szafek szatniowych. W zakresie robót zewnętrznych trwa układanie kostki na miejscach postojowych i drogach dojazdowych, montaż ogrodzenia i balustrad zewnętrznych. Trwa również montaż konstrukcji oraz modułów fotowoltaicznych na dachu budynku.
Kontynuowane są prace przy budowie kompleksu sportowego przy ulicy Adama Asnyka. Prowadzone są roboty związane z elewacją i tarasem oraz białym montażem instalacyjnym. Dodatkowo w budynku prowadzone są prace wykończeniowe (malowanie, gładzie, zabudowy gipsowo-kartonowe), wykonywanie posadzek żywicznych oraz montaż balustrad. Zakończono montaż instalacji fotowoltaicznej.
W zakresie zagospodarowania terenu trwa układanie kostki brukowej na ciągach pieszo-jezdnych, wykonywanie nawierzchni poliuretanowej bieżni oraz boiska wielofunkcyjnego.
W rejonie ulicy Upadowej prowadzone są roboty związane z budową stadionu miejskiego. Trwa korytowanie pod drogę od ulicy Bocheńskiego, makroniwelacje pod parkingi oraz roboty związane z sieciami wodociągowymi, kanalizacyjnymi, teletechnicznymi i elektrycznymi. Rozpoczęto budowę budynków technicznych przy boiskach terenowych.
Informujemy, że dojazd i dojście do posesji przy ulicy Upadowej podczas tego etapu budowy możliwy jest tylko od strony zjazdu z ulicy Bocheńskiego, zgodnie z zamontowanym oznakowaniem.
W VIII Liceum Ogólnokształcącym przy ulicy 3 Maja 42 trwają prace przy elewacji wieży, ostatnie prace wykończeniowe związane z elewacją budynku oraz roboty nawierzchniowe wraz z wymianą sieci zewnętrznych. Zadanie jest dofinansowane w ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – etap VIII A” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
W Zespole Szkolno – Przedszkolnym przy ulicy Mariana Sobańskiego 86 trwają prace elewacyjne związane z cokołem, przebudową wiatrołapu oraz roboty nawierzchniowe. Trwa również obróbka klapy dymowej i kominów oraz remont kuchni przedszkola wraz z wymianą kanalizacji.
Zadanie jest dofinansowane w ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – etap VIII B” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
W budynku V Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy gen. Zygmunta Waltera Jankego 65 rozpoczęto prace związane z instalacją centralnego ogrzewania i instalacją wentylacji mechanicznej. Trwa również docieplenie stropodachu.
Zadanie jest dofinansowane w ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – IV etap” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Rozpoczęto roboty budowlane w zakresie dostosowania do wymogów przeciwpożarowych Oddziału Żłobka Miejskiego przy ulicy Bytomskiej 8a.


INWESTYCJE – INFRASTRUKTURA DROGOWA
Na rozbudowywanym węźle drogowym DK81 i DK86 na przebudowanym i otwartym do ruchu skrzyżowaniu ul. Kolistej od strony Osiedla Giszowiec prowadzone są roboty na odcinku pomiędzy zjazdem na osiedle Kolista, a zjazdem na teren szybu kopalni trwa budowa ciągu pieszo-rowerowego.
Na przejściu podziemnym T5-B w rejonie parku trampolin prowadzone są prace montażowe w zakresie zadaszeń przejść i okładzin schodów. Wzdłuż DK86 prowadzone są prace związane z odbudową ekranów akustycznych. Na odcinku ulicy 73 Pułku Piechoty, w kierunku tymczasowego ronda (stary ślad) – strona zachodnia prowadzone są roboty związane z budową infrastruktury.
Zadanie realizowane jest w ramach Projektu „Rozbudowa drogi krajowej nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ulicą Armii Krajowej – ETAP I”, który jest dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Z uwagi na trwające Światowe Forum Miejskie WUF11, na budowanym ciągu pieszo – rowerowym przy ulicy Chorzowskiej w rejonie ronda im. gen. Jerzego Ziętka od dnia 23 czerwca do 3 lipca wstrzymane zostały roboty. Dodatkowo tymczasowo pieszym zostało udostępnione przejście podziemne od strony Koszutki. Nadal jest to teren budowy dlatego ruch nie będzie odbywał się całą szerokością schodów, a zejście do przejścia nie będzie posiadało udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami lub wózków, a winda nadal pozostaje wyłączona z użytkowania.
Na ulicy Tylnej Mariackiej w dniu 20 czerwca br., po zakończonym pierwszym etapie przebudowy układu drogowego przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów, nastąpiło przekazanie placu budowy wykonawcy GRAND celem kontynuacji prac związanych z budową smart parkingu.
Trwają prace związane z wykonywaniem ciągów pieszo – rowerowych wzdłuż ulicy Szopienickiej. W chwili obecnej występują utrudnienia w ruchu pieszym na odcinkach:
– pomiędzy wiaduktem nad autostradą A4, a wiaduktem nad nieczynną linią kolejową wykonywane są prace rozbiórkowe i brukarskie;
– od przystanku Kolonia Wysockiego Woźniaków do KWK Wieczorek trwa wykonywanie podbudów i nawierzchni;
– na skrzyżowaniu ulic Szopienickiej i św. Anny trwa przebudowa przejść dla pieszych i chodników.
Od 20 czerwca br. zmianie ulegnie lokalizacja przystanku Kolonia Wysockiego Woźniaków dla autobusów jadących w kierunku Nikiszowca. Przystanek ten zostanie przesunięty o około 100 m w kierunku kopalni Wieczorek.
W ramach budowy drogi w rejonie ulic Styczniowej 17 j-n i Biniszkiewicza 57-65 prowadzone są roboty budowlane związane z budową kanalizacji deszczowej pomiędzy ulicą Styczniową 17 l a ulicą Józefa Biniszkiewicza 57 – mogą wystąpić lokalne utrudnienia w ruchu.


WYKAZ INWESTYCJI, KTÓRE RUSZĄ NIEBAWEM
INWESYTYCJE – INFRASTRUKTURA KANALIZACYJNA
W rejonie ulicy gen Józefa Hallera bocznej (rejon ulicy Babiego Lata) planowane jest rozpoczęcie robót związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej.
Planowane jest rozpoczęcie robót związanych z budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Markiefki, na odcinku od ulicy Sztygarskiej do ulicy Kopalnianej.


WYKAZ INWESTYCJI, KTÓRE SIĘ KOŃCZĄ
INWESTYCJE KUBATUROWE
Wykonawca robót budowlanych zgłosił zakończenie prac dla X Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Karola Miarki 6, trwają procedury odbiorowe.
Zadanie jest dofinansowane w ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – etap VIII C” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
—————————————————————————————————————-
Więcej informacji o realizowanych oraz planowanych do realizacji inwestycjach możecie Państwo uzyskać kontaktując się pod numerem telefonu 32 350 00 75 lub 32 259 39 26 lub elektronicznie, wysyłając zapytanie na adres e-mail: sekretariat@kisa.katowice.pl

Wróć do aktualności