Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo - Rzeczpospolita Polska Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

INFORMACJE NA TEMAT REALIZOWANYCH INWESTYCJI W OKRESIE OD 25 DO 31 STYCZNIA 2022 R.

Aktualności 24.01.2022
Spółka Katowickie Inwestycje S.A. (dawniej Katowicka Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna sp. z o. o.) uprzejmie informuje, że w okresie od 25 do 31 stycznia 2022 r. w Katowicach prowadzone będą roboty budowlane związane z realizacją niżej wskazanych zadań inwestycyjnych.
Poniżej wskazujemy zakres realizowanych prac. Jednocześnie przepraszamy mieszkańców za wszelkie niedogodności i utrudnienia z tym związane. Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.
W ulicach Jasnej i Widok prowadzone będą roboty związane z budową kanalizacji deszczowej.
W ulicach Lwowskiej, Ratuszowej, 11 Listopada prowadzone będą roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej.
W rejonie ulic Zimowej, Chłodnej, Śniegowej i Lodowej prowadzone będą roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Powyższe zadania są częścią Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap III” dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Prowadzone będą roboty związane z uporządkowaniem systemu odprowadzania wód opadowych w zlewni osiedla Widok. W ulicy Jana Nepomucena Stęślickiego (rejon budynku TAURON) oraz w parku im. Alojzego Budnioka prowadzone będą roboty związane z budową sieci kanalizacji deszczowej.
Dodatkowo w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki, Drozdów planowane jest rozpoczęcie robót związanych z budową podziemnych zbiorników retencyjnych oraz sieci kanalizacji deszczowej. Prowadzone będą roboty przygotowawcze, w tym tyczenie geodezyjne i wycinka zieleni.
Zadania realizowane są w ramach Projektu „Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap I”, który jest dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Informacje dotyczące procedury przyłączania nieruchomości do sieci kanalizacyjnej znajdują się na stronach internetowych www.kisa.katowice.pl oraz www.wodociagi.katowice.pl.
Dodatkowo na rozbudowywanym węźle drogowym DK81 i DK86 na Giszowcu kontynuowana będzie przebudowa układu drogowego, sieci elektrycznych, teletechnicznych, sieci sanitarnych, budowa oświetlenia drogowego, obiektów mostowych jezdni wschodniej ulicy Pszczyńskiej, przejścia podziemnego T-5B (w rejonie Centrum Rozrywki Guliwer), rozbiórka przejścia podziemnego T-5A (w rejonie przystanków autobusowych Giszowiec Osiedle).
Zadanie realizowane jest w ramach Projektu „Rozbudowa drogi krajowej nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ulicą Armii Krajowej – ETAP I”, który jest dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Na budowanym ciągu pieszo rowerowym w rejonie ulicy Chorzowskiej, w rejonie ronda im. gen. Jerzego Ziętka prowadzone będą roboty związane z wykonaniem rozbiórki konstrukcji przejścia pod rondem, przewiertu pod torowiskiem tramwajowym i budową kanalizacji deszczowej. Nadal pozostanie zamknięte przejście podziemne pod rondem w kierunku osiedla Koszutki oraz nastąpi prawostronne zwężenie ulicy Chorzowskiej w kierunku Chorzowa.
Ponadto na ulicy Tylnej Mariackiej prowadzone będą roboty zbrojarskie fundamentów pod zespoły maszyn do parkowania. Powyższe może się wiązać z czasowymi niedrożnościami ulicy Tylnej Mariackiej.
Więcej informacji o realizowanych oraz planowanych do realizacji inwestycjach możecie Państwo uzyskać kontaktując się pod numerem telefonu 32 350 00 75 lub 32 25 93 835 lub elektronicznie, wysyłając zapytanie na adres e-mail: sekretariat@kisa.katowice.pl
Zapraszamy do obserwowania strony https://www.facebook.com/Katowickie.Inwestycje.SA
 
 
 
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.