INFORMACJE O REALIZOWANYCH PRZEZ NAS INWESTYCJACH W OKRESIE OD 14 DO 21 KWIETNIA 2023 R.

Spółka Katowickie Inwestycje S.A. informuje, że w okresie od 14 do 21 kwietnia 2023 r. w Katowicach prowadzone będą roboty budowlane związane z realizacją niżej wskazanych zadań inwestycyjnych.

Jednocześnie przepraszamy mieszkańców za wszelkie niedogodności i utrudnienia z tym związane. Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

Budujemy dla Was!

WYKAZ TRWAJĄCYCH INWESTYCJI

INWESYTYCJE – INFRASTRUKTURA KANALIZACYJNA

W rejonie ulic Szkolnej i Teatralnej trwają prace odtworzeniowe i porządkowe po wykonanych robotach związanych z budową sieci kanalizacyjnej.

W rejonie ulicy Markiefki, na odcinku od ulicy Sztygarskiej do ulicy Kopalnianej, planowane jest prowadzenie prac związanych z wykonaniem poziomego oznakowania nawierzchni po wykonanych robotach. Powyższe uzależnione jest od warunków atmosferycznych. 

Na terenie Oczyszczalni Ścieków Podlesie trwają prace związane z budową drugiego ciągu technologicznego odprowadzenia i zagospodarowania piasku z piaskownika poziomego.

Na terenie Oczyszczalni Ścieków Panewniki trwają roboty związane z modernizacją koryt technologicznych zasilających osadniki wtórne oraz roboty związane z przebudową stacji dmuchaw.

Natomiast na terenie Oczyszczalni Ścieków Panewniki rozpoczną się roboty związane z kafarowaniem (wbijaniem) do ziemi konstrukcji pod montaż paneli fotowoltaicznych.

W rejonie ulicy Polarnej prowadzone są roboty związane z budową sieci kanalizacyjnej oraz prace odtworzeniowe po wykonanych robotach kanalizacyjnych.

W ulicy Sarmackiej prowadzone są roboty odtworzeniowe po wykonanych robotach związanych z modernizacją systemu kanalizacyjnego.

W rejonie ulicy Pawła Kołodzieja oraz przy Sali Zabaw Nibylandia trwają prace w ramach drugiej części modernizacji systemu kanalizacyjnego w dzielnicy Murcki.  

W rejonie ulic Janusza Korczaka i gen. Władysława Andersa trwają roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej. 

W rejonie ulicy Błękitnej trwają roboty związane z budową kanalizacji deszczowej.

W rejonie ulicy Braci Wieczorków oraz w ulicy Panewnickiej (na odcinku od skrzyżowania z ulicą Braci Wieczorków w kierunku ulicy Medyków oraz w stronę dzielnicy Panewnik),jak równieżw ulicy Nizinnej trwają prace wykopowe w ramach realizacji inwestycji związanej z modernizacją systemu kanalizacyjnego.

Powyższe zadania są częścią Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap III” dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W rejonie ulic Cypriana Kamila Norwida, Oswalda Kozioła, Słonecznej (rejon skrzyżowania z ulicą Norwida)i w al. Wojciecha Korfantego prowadzone są roboty budowlane w ramach II etapu uporządkowania systemu odprowadzania wód opadowych w zlewni osiedla Widok, ulic Xawerego Dunikowskiego i Jana Nepomucena Stęślickiego. 

Zadania realizowane są w ramach Projektu „Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap I”, który jest dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

W rejonie ulic Janusza Korczaka i gen. Władysława Andersa trwają roboty związane z budową kanalizacji deszczowej wraz z pompownią wód opadowych i zabudową zbiorników retencyjnych.

Zadanie realizowane jest w ramach Projektu „Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap II”, który jest dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

WYKAZ INWESTYCJI, KTÓRE RUSZĄ NIEBAWEM

INWESYTYCJE – INFRASTRUKTURA KANALIZACYJNA

Planowane jest rozpoczęcie prac związanych z modernizacją kanalizacji w rejonie ulicy Józefa Biniszkiewicza w Katowicach.

WYKAZ INWESTYCJI REALIZOWANYCH W IMIENIU I NA RZECZ MIASTA KATOWICE

WYKAZ TRWAJĄCYCH INWESTYCJI

INWESTYCJE KUBATUROWE

W rejonie ulicy Upadowej prowadzone są roboty związane z budową stadionu miejskiego. Informujemy, że dojazd i dojście do posesji przy ulicy Upadowej podczas tej fazy budowy możliwy jest tylko od strony zjazdu z ulicy Bocheńskiego, zgodnie z zamontowanym oznakowaniem. Wykonano tymczasową drogę dojazdową do posesji.

Trwają prace termomodernizacyjne w Szkole Podstawowej nr 65 przy ulicy Kukułek 2a.

Zadanie jest dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Trwa rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki przy ulicy Jacka Malczewskiego 1.

Przekazano plac budowy w zakresie realizacji Miejskiego Domu Kultury Witosa. Trwają prace przygotowawcze do rozpoczęcia robót budowlanych.

Przekazano plac budowy w ramach Katowickiego Centrum Edukacji Muzycznej Dom Kilara. Trwają prace przygotowawcze do rozpoczęcia robót budowlanych.

INWESTYCJE – INFRASTRUKTURA DROGOWA

W ramach budowy układu drogowego w ulicy gen. Kazimierza Pułaskiego od ulicy Granicznej do ulicy gen. Stanisława Szeptyckiego trwają prace związane z budową oświetlenia oraz roboty drogowe (w tym roboty brukarskie). Ulica Pułaskiego od ul. Granicznej do ul. Szeptyckiego jest wyłączona z ruchu – zakaz nie dotyczy pojazdów budowy, pojazdów zarządców terenu oraz mieszkańców przyległych posesji.

W ramach budowy drogi rowerowej wzdłuż ul. Francuskiej od skrzyżowania z ulicą Lotnisko do skrzyżowania z ulicy Trzech Stawów prowadzone są roboty ziemne. Zgodnie z wprowadzoną organizacją ruchu, ruch pieszy prowadzony jest zachodnią stroną ulicy Francuskiej (wzdłuż ogródków działkowych), a ruch samochodowy odbywa się przy zawężonej jezdni. Przystanek komunikacji autobusowej Muchowiec Park przesunięto 150 metrów przed dotychczasową lokalizację tj. przed skrzyżowanie z ulicą Trzech Stawów. Mogą wystąpić utrudnienia w tym rejonie.

WYKAZ INWESTYCJI, KTÓRE SIĘ KOŃCZĄ

INWESTYCJE KUBATUROWE

Wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych w zakresie dostosowania do wymogów przeciwpożarowych Oddziału Żłobka Miejskiego przy ulicy Zadole 24a oraz Oddziału Przedszkola przy ulicy Zadole 26a. Trwa procedura odbiorowa.

INWESTYCJE – INFRASTRUKTURA DROGOWA

W ramach budowy drogi rowerowej wzdłuż ulicy Gospodarczej (od przystanku Katowice Cmentarz Komunalny do włączenia w istniejącą drogę rowerową w rejonie ronda) planowane jest kontynuowanie procedury odbiorowej. Mogą wystąpić utrudnienia w tym rejonie.

Na ulicy Tylnej Mariackiej planowane są pracę porządkowe oraz kontynuowanie procedury odbiorowej. Wjazd na ulicę Tylną Mariacką jest ograniczony. 

WYKAZ INWESTYCJI, KTÓRE RUSZĄ NIEBAWEM

INWESTYCJE – INFRASTRUKTURA DROGOWA

W ramach budowy drogi rowerowej wzdłuż ulicy gen. Józefa Hallera (od ulicy Niepodległości 4 do skrzyżowania z ulicą Wandy) planowane są prace przygotowawcze.

WYKAZ ZAKOŃCZONYCH INWESTYCJI

INWESTYCJE KUBATUROWE

Zakończyła się procedura odbiorowa robót budowlanych w zakresie dostosowania do wymogów przeciwpożarowych Oddziału Żłobka Miejskiego przy ulicy Ordona 3.

—————————————————————————————————————-

Więcej informacji o realizowanych oraz planowanych do realizacji inwestycjach możecie Państwo uzyskać, kontaktując się pod numerem telefonu 32 350 00 75 lub elektronicznie, wysyłając zapytanie na adres e-mail: sekretariat@kisa.katowice.pl

Wróć do aktualności