INFORMACJE O REALIZOWANYCH PRZEZ NAS INWESTYCJACH W OKRESIE OD 2 DO 12 CZERWCA 2023 R.

Spółka Katowickie Inwestycje S.A. informuje, że w okresie od 2 czerwca do 12 czerwca 2023 r. w Katowicach prowadzone będą roboty budowlane związane z realizacją niżej wskazanych zadań inwestycyjnych.

Jednocześnie przepraszamy mieszkańców za wszelkie niedogodności i utrudnienia z tym związane. Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

Budujemy dla Was!

WYKAZ TRWAJĄCYCH INWESTYCJI

INWESYTYCJE – INFRASTRUKTURA KANALIZACYJNA

Na terenie Oczyszczalni Ścieków Panewniki trwają roboty związane z modernizacją koryt technologicznych zasilających osadniki wtórne oraz roboty związane z przebudową stacji dmuchaw oraz roboty związane z montażem paneli fotowoltaicznych.

W rejonie ulicy Polarnej prowadzone są prace odtworzeniowe chodnika po wykonanych robotach kanalizacyjnych.

W ulicy Sarmackiej prowadzone są prace porządkowe po wykonanych robotach związanych z modernizacją systemu kanalizacyjnego.

W rejonie ulicy Pawła Kołodzieja, Bielskiej oraz przy Sali Zabaw Nibylandia, ulicy Wolności, Baczyńskiego oraz Jana Samsonowicza trwają prace w ramach drugiej części modernizacji systemu kanalizacyjnego w dzielnicy Murcki.  

W rejonie ulic Janusza Korczaka i gen. Władysława Andersa trwają prace porządkowe po wykonanych robotach związanych z budową kanalizacji sanitarnej. 

W rejonie ulicy Błękitnej trwają roboty związane z budową kanalizacji deszczowejoraz odtworzeniem nawierzchni po wykonanych robotach kanalizacyjnych.

W rejonie ulicy Braci Wieczorków oraz w ulicy Panewnickiej (na odcinku ulicy Medyków do budynku 105)trwają prace wykopowe oraz odtworzeniowe, natomiast w ulicy Nizinnej trwają prace odtworzeniowe w ramach realizacji inwestycji związanej z modernizacją systemu kanalizacyjnego.

W rejonie ulicy Józefa Biniszkiewicza w Katowicach prowadzone są roboty związane z modernizacją sieci kanalizacyjnej.  

W rejonie ulicy Objazdowej trwają prace związane z modernizacją systemu kanalizacyjnego.

Powyższe zadania są częścią Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap III” dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W rejonie ulic Cypriana Kamila Norwida, Oswalda Kozioła, Rysia i w al. Wojciecha Korfantego prowadzone są roboty budowlane w ramach II etapu uporządkowania systemu odprowadzania wód opadowych w zlewni osiedla Widok, ulic Xawerego Dunikowskiego i Jana Nepomucena Stęślickiego. 

Zadania realizowane są w ramach Projektu „Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap I”, który jest dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

W rejonie ulic Janusza Korczaka i gen. Władysława Andersa trwają prace porządkowe po robotach związanych z budową kanalizacji deszczowej wraz z pompownią wód opadowych i zabudową zbiorników retencyjnych.

Zadanie realizowane jest w ramach Projektu „Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap II”, który jest dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

WYKAZ INWESTYCJI REALIZOWANYCH W IMIENIU I NA RZECZ MIASTA KATOWICE

WYKAZ TRWAJĄCYCH INWESTYCJI

INWESTYCJE KUBATUROWE

W rejonie ulicy Upadowej prowadzone są roboty związane z budową stadionu miejskiego.

Informujemy, że dojazd i dojście do posesji przy ulicy Upadowej podczas tej fazy budowy możliwy jest tylko od strony zjazdu z ulicy Bocheńskiego, zgodnie z zamontowanym oznakowaniem. Wykonano tymczasową drogę dojazdową do posesji.

Trwają prace termomodernizacyjne w Szkole Podstawowej nr 65 przy ulicy Kukułek 2a.

Zadanie jest dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Trwa rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki przy ulicy Jacka Malczewskiego 1.

Trwają roboty budowlane w zakresie realizacji Miejskiego Domu Kultury Witosa przy ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego/ulicy Władysława Grabskiego.

Trwają roboty budowlane w ramach Katowickiego Centrum Edukacji Muzycznej Dom Kilara przy ulicy Tadeusza Kościuszki 165.

Trwają roboty budowlane związane z budową boiska przy ulicy Mieczyków.

INWESTYCJE – INFRASTRUKTURA DROGOWA

W ramach budowy układu drogowego w ulicy gen. Kazimierza Pułaskiego od ulicy Granicznej do ulicy gen. Stanisława Szeptyckiego trwają prace związane z wykonaniem konstrukcji nawierzchni ulicy Pułaskiego, chodników oraz drogi dla rowerzystów. Planowane jest rozpoczęcie robót związanych z ułożeniem warstw bitumicznych. Ulica Pułaskiego od ul. Granicznej do ul. Szeptyckiego jest wyłączona z ruchu – zakaz nie dotyczy pojazdów budowy, pojazdów zarządców terenu oraz mieszkańców przyległych posesji.

W ramach budowy drogi rowerowej wzdłuż ulicy Francuskiej od skrzyżowania z ulicą Lotnisko do skrzyżowania z ulicą Trzech Stawów będą wykonywane prace związane budową drogi rowerowej oraz ronda u zbiegu ulic Francuskiej, Trzech Stawów i Gawronów. Zgodnie z wprowadzoną organizacją ruchu, ruch pieszy prowadzony jest zachodnią stroną ulicy Francuskiej (wzdłuż ogródków działkowych). Przystanek komunikacji autobusowej Muchowiec Park przesunięto 150 metrów przed dotychczasową lokalizację tj. przed skrzyżowanie z ulicą Trzech Stawów. Mogą wystąpić utrudnienia w tym rejonie.

W ramach budowy drogi rowerowej wzdłuż ulicy gen. Józefa Hallera od ulicy Niepodległości 4 do skrzyżowania z ulicą Wandy trwają prace rozbiórkowe, prace związane z wykonaniem konstrukcji nawierzchni chodnika, drogi dla rowerzystów oraz prace związane z przebudową oświetlenia, sygnalizacji świetlnej i budową kanału technologicznego. Mogą wystąpić miejscowe utrudnienia w ruchu ulicznym w tym rejonie.

W ramach budowy połączenia ulicy Panewnickiej i ulicy Koszykowej (rejon Kościoła pw. św. Antoniego w Katowicach – Panewnikach) trwają prace związane z wykonaniem robót sieciowych i prac brukarskich. Mogą wystąpić czasowe utrudnienia w tym rejonie.

WYKAZ INWESTYCJI, KTÓRE SIĘ KOŃCZĄ

INWESTYCJE KUBATUROWE

Wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych w zakresie dostosowania do wymogów przeciwpożarowych Oddziału Żłobka Miejskiego przy ulicy Zadole 24a oraz Oddziału Przedszkola przy ulicy Zadole 26a. Trwa procedura odbiorowa.

INWESTYCJE – INFRASTRUKTURA DROGOWA

Na ulicy Tylnej Mariackiej będą prowadzone roboty drogowe związane z wykonaniem konstrukcji pod nawierzchnie miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. Wjazd na ulicę Tylną Mariacką jest ograniczony. 

—————————————————————————————————————-

Więcej informacji o realizowanych oraz planowanych do realizacji inwestycjach możecie Państwo uzyskać, kontaktując się pod numerem telefonu 32 350 00 75 lub elektronicznie, wysyłając zapytanie na adres e-mail: sekretariat@kisa.katowice.pl

Wróć do aktualności