Przejdź do menu głównego Przejdź do treści Mapa strony
Procent ukończenia inwestycji:
100%

Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Babiego Lata

Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych oraz działek przewidzianych pod przyszła zabudowę zlokalizowanych przy ul. Mroźnej, Babiego Lata oraz Hallera wraz z odgałęzieniami w dzielnicy Szopienice w Katowicach. Miejscem włączenia projektowanej kanalizacji sanitarnej dla ulic Babiego Lata i Hallera będzie istniejący kolektor ogólnospławny DN400mm – zabudowa studni włączeniowej na istn. kolektorze zlokalizowany w ul. Hallera. Natomiast miejscem włączenia projektowanej kanalizacji sanitarnej dla ulicy Mroźnej będzie kolektor sanitarny w ul. Chłodnej.

W ramach przedmiotowej inwestycji uwzględniono także przebudowę istniejącej kanalizacji jako odwodnienie pasa drogowego poprzez zaprojektowanie wpustów deszczowych DN500mm.

Łączna długość projektowanych odcinków sieci sanitarnej wynosi 550 m

Łączna długość projektowanych sięgaczy kanalizacji sanitarnej wynosi 75 m

Łączna długość projektowanych odcinków sieci deszczowej wynosi 122,0 m

Termin realizacji: sierpień 2022r.

Wartość inwestycji: 1 049 383,25 PLN

Zadanie jest częścią Projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap III, dofinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastuktura i Środowisko 2014-2020

Wykonawca inwestycji: AWT Rekultivace a.s., Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald, Czechy

Inspektor Nadzoru: Izabela Grabowska

Adres inwestycji: ul. Hallera boczna, ul. Babie Lato, ul. Mroźna

Zadanie jest dofinansowane z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.
Click to access the login or register cheese