Przejdź do menu głównego Przejdź do treści Mapa strony
Procent ukończenia inwestycji:
45%

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – Szkoła Podstawowa nr 65 ul. Kukułek 2a w Katowicach

Inwestycja obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie:

 1. ocieplenia i wykończenia ścian fundamentowych wraz z ich hydroizolacją,
 2. ocieplenia i wykończenia ścian zewnętrznych,
 3. ocieplenia i wykończenia stropodachów,
 4. ocieplenia i wykończenia posadzki na gruncie,
 5. wymiany stolarki okiennej i drzwiowej wraz z montażem nawiewników,
 6. wymiany rynien i rur spustowych wraz z odsadzkami,
 7. wymiany obróbek blacharskich i parapetów zewnętrznych,
 8. prac towarzyszących tj.: wymiany pokrycia z papy na stropodachu budynku, wymiany pokrycia z blachy zadaszenia nad wejściem do harcówki, wymiany i montażu nowych balustrad, wymiany i montażu nowych kratek wentylacyjnych, wymiany i montażu nowych studzienek piwnicznych, wymiany zadaszenia na elewacji południowej budynku, wymiany fragmentu posadzki z płytek gresowych wewnątrz budynku, wymiany parapetów wewnętrznych, odtworzenia schodów do kuchni, odtworzenia schodów do harcówki wraz ze ścianami oporowymi i zadaszeniem, odtworzenia schodów wraz z pochylnią na elewacji południowej, remontu kominów, remontu zadaszeń betonowych, remontu posadzki z lastrico wewnątrz budynku, wykonania opaski z kostki brukowej wokół budynku, wykonania napisu i logo szkoły, wykonania toalety dla niepełnosprawnych wraz z remontem przyległej toalety dla chłopców-parter budynku, wykonania portierni w strefie wejściowej wewnątrz budynku, montażu drabin na niższe połacie dachu, montażu zadaszeń nad wejściem do piwnic na elewacji północnej, demontażu i ponowny montaż tablic informacyjnych, skrzynek elewacyjnych, instalacji alarmowej, klimatyzacji i monitoringu, likwidacji zsypów opału, utylizacji i wywóz materiałów.
 9. montażu elementów małej architektury,
 10. wycinki i nasadzenia drzew,
 11. przebudowy kotłowni na kotłownię gazową,
 12. budowy wewnętrznej instalacji gazowej,
 13. przebudowy instalacji centralnego ogrzewania,
 14. budowy wentylacji mechanicznej z chłodzeniem i odzyskiem ciepła w budynku,
 15. budowy instalacji fotowoltaicznej,
 16. wymiany oświetlenia oraz instalacji odgromowej,
 17. wykonania instalacji elektrycznych w kotłowni oraz wentylacji mechanicznej,
 18. wykonania systemu przyzywowego dla WC niepełnosprawnych,
 19. wykonania okablowania dla systemu zarządzania energią w budynku,
 20. przebudowy wyłącznika pożarowego,
 21. rozbudowy tablicy głównej,
 22. wykonania instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego,
 23. wykonania instalacji elektrycznej w pomieszczeniu kotłowni,
 24. wykonania instalacji dzwonka przy wejściach głównych,
 25. wykonania instalacji ochrony od porażeń.
 26. wykonania instalacji oddymiania klatki schodowej,
 27. wykonania instalacji SSP,
 28. wykonania instalacji oświetlenia awaryjnego w tym ewakuacyjnego drogi ewakuacyjnej,
 29. wyniesienia przycisku wyłącznika pożarowego z przedsionka na zewnątrz budynku,
 30. wykonania dodatkowego przycisku wyłącznika p.poż. przy wejściu od strony południowej,
 31. przeniesienia układu pomiarowego z TG na zewnątrz budynku do projektowanego zestawu przyłączeniowego
 32. wymiany tablic elektrycznych,
 33. wykonania rozdzielnicy pożarowej i szafy wyłącznika pożarowego,
 34. wymiany rozdzielnic elektrycznych wraz z obwodami wiz,
 35. wymiany instalacji gniazd wtyczkowych,
 36. modernizacji instalacji hydrantowej,
 37. wykonania instalacji LAN,
 38. wykonania instalacji monitoringu (CCTV),
 39. wykonania pozostałych instalacji słaboprądowych,
 40. modernizacji części istniejącej infrastruktury komunikacyjnej na terenie Szkoły z uwzględnieniem dostosowania do wymagań przepisów p.poż.

Planowany termin wykonania inwestycji: 18.07.2023 r.

Inwestycja realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IV. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W INFRASTRUKTURZE PUBLICZNEJ I MIESZKANIOWEJ, Działanie: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie: 4.3.1.Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT.

Wartość inwestycji: 9.928.776,38 zł brutto.

Wykonawca inwestycji: Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowe TERMOBUD W.Połacik, R.Bodanko Spółka Cywilna, ul. Św. Rocha 219 B, 42-200 Częstochowa

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.
Click to access the login or register cheese