Przejdź do menu głównego Przejdź do treści Mapa strony
Procent ukończenia inwestycji:
87%

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – VIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. 3 Maja w Katowicach

Zakres zadania obejmuje:

• wykonanie izolacji poziomej i pionowej ścian fundamentowych budynku
• wykonanie docieplenia posadzki w piwnicy i stropów nad ostatnią kondygnacją
• odtworzenie powierzchni tynków na elewacji, gzymsach, konsolach i profilach przyokiennych
• remont wieży wraz z wymianą krycia jej dachu
• wykonanie dociepleń części ścian wełną mineralną
• wykonanie remontu elewacji budynku głównego z zastosowaniem farby termoceramicznej
• wykonanie remontu elewacji budynku krytego dachówką z użyciem tynków ciepłochronnych
• remont elewacji ceglanej wraz z wymianą fug i sodowaniem powierzchni
• murowanie kominów od poziomu stropu nad ostatnią kondygnacją ponad dach
• wykonanie niezbędnych napraw i wzmocnień więźby dachowej
• wymiana pokrycia dachowego z blachy tytanowo cynkowej
• czyszczenie pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej karpiówki
• wymiana stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej
• wymiana rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej
• wymiana instalacji elektrycznej i odgromowej oraz wymiana praw oświetleniowych
• wymiana instalacji sanitarnej ciepłej i zimnej wody, kanalizacji i c.o.
• montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na potrzeby własne budynku
• wymiana źródła ciepła w oparciu o sieć ciepłowniczą wraz z wykonaniem wymiennikowni
• wykonanie wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej
• montaż platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych
• wymiana nawierzchni na terenie dziedzińca
• wykonanie elementów małej architektury na terenie dziedzińca

Termin realizacji zadania: 31.07.2022 r.

Wartości inwestycji : 9 895 130,60 zł brutto

Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego):

  • oś priorytetowa: IV. “Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”
  • działanie: 4.3. “Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej’
  • poddziałanie: 4.3.1. ‘Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT.”
    Współfinansowanie z UE: 4 995 783,92 zł
    Współfinansowanie z krajowych środków budżetu państwa: 499 578,39zł

Wykonawca inwestycji: PB Częstobud Damian Świącik, 42-200 Częstochowa, al. Boh. Monte Cassino 40

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.