Przejdź do menu głównego Przejdź do treści Mapa strony
Procent ukończenia inwestycji:
100%

Modernizacja systemu kanalizacyjnego w rejonie Osiedla Zimowego

Przedmiotem zamówienia jest uporządkowanie gospodarki ściekowej w rejonie Osiedla Zimowego, w ramach zadania inwestycyjnego: „Modernizacja systemu kanalizacyjnego w rejonie Osiedla Zimowego” w Katowicach. Istniejący system kanalizacyjny w danej lokalizacji charakteryzuje się występowaniem dwóch równoległych ciągów kanalizacyjnych o charakterze nieuporządkowanym. Zakłada się budowę nowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscu istniejącej oraz modernizację kanalizacji poprzez wymianę po trasie. W ramach zadania przewiduje się wykonanie poniższego zakresu:

Łączna długość projektowanych odcinków sieci sanitarnej wynosi ok. 1852,1 m

Łączna długość projektowanych sięgaczy kanalizacji sanitarnej wynosi ok.1022, 4 m

Łączna długość projektowanych odcinków sieci deszczowej wynosi ok. 2056,1 m

Łączna długość projektowanych sięgaczy kanalizacji deszczowej wynosi ok. 674,2 m

Spodziewany efekt inwestycji: Uporządkowanie systemu kanalizacyjnego poprzez prawidłowe przepięcia ścieków sanitarnych i wód opadowych na terenie Osiedla Zimowego umożliwi rozwiązanie kluczowych problemów związanych z odprowadzaniem i zagospodarowaniem ścieków na obszarze realizowanej inwestycji, takich jak nadmierny dopływ wód deszczowych do oczyszczalni ścieków lub zanieczyszczenie wód powierzchniowych domieszkami ścieków sanitarnych na wylotach z kanalizacji deszczowej do odbiornika. Spodziewanym efektem realizacji inwestycji będzie uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie objętym przedsięwzięciem. Przedsięwzięcie polega na zmniejszeniu natężenia fali powodziowej na wylocie do rzeki wraz z likwidacją udziału ścieków sanitarnych w wodach deszczowych oraz znaczne ograniczenie ilości wód deszczowych dopływających na oczyszczalnię.

Termin realizacji: 15 lipca 2022r.

Wartość inwestycji: 12 402 800,00 PLN

Zadanie jest częścią Projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap III, dofinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastuktura i Środowisko 2014-2020

Wykonawca inwestycji: Konsorcjum: F.H.U. DAMEKS Damian Turczyński, Ul. Kordeckiego 39, 41-407 Imielin; BWP Sp. z o.o. Budownictwo-Wdrażanie-Projekt, Ul. Strzemieszycka 248, 42-530 Dąbrowa Górnicza

Inspektor Nadzoru: Mariusz Słaboń, Izabela Grabowska

Zadanie jest dofinansowane z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.
Click to access the login or register cheese