Przejdź do menu głównego Przejdź do treści Mapa strony
Procent ukończenia inwestycji:
100%

„Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego – etap II”  – Część I – „Budowa odcinka ulicy Pułaskiego od ul. Granicznej do ul. gen. Szeptyckiego wraz z odwodnieniem, oświetleniem, miejscami postojowymi, ścieżką rowerową i przebudową kolidującej infrastruktury”.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę drogi publicznej ul. Pułaskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Graniczną do skrzyżowania z ul. Szeptyckiego, wybudowanie chodników, ścieżek rowerowych, wybudowanie miejsc postojowych, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego wraz z przebudową oraz zabezpieczeniem istniejącej infrastruktury podziemnej i naziemnej kolidującej z zamierzeniem budowlanym.

Celem zadania jest rozbudowa infrastruktury rowerowej i pieszej, połączenie istniejących ścieżek rowerowych i chodników poprzez budowę nowych, zwiększenie liczby miejsc parkingowych, poprawa skomunikowania terenów objętych inwestycją oraz sąsiadujących z inwestycją, rozwój budownictwa mieszkaniowego, rozwój terenów rekreacyjnych.

Termin realizacji: 06.10.2023 r.

Wartość umowy wraz z aneksem: 6 195 327,69 zł brutto.

Wartość powykonawcza robót budowlanych 6.895.723,48 zł brutto

Inwestycja dofinansowana ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wykonawca robót: Firma Handlowo-Usługowa „INSTBUD” Stanisław Boguta Spółka Jawna
z siedzibą w Nieznanowicach nr 50 (32 – 420) Gdów.

Inspektor Nadzoru: Anna Woźniakowska.

Lokalizacja inwestycji: ul. Pułaskiego (od ul. Granicznej do ul. Szeptyckiego)

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.
Click to access the login or register cheese