ISO 9001:2015 w Spółce

Potwierdzenie przeprowadzenia audytu certyfikującego z wynikiem pozytywnym

Jednostka certyfikacyjna TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH Sp. z o.o. potwierdziła, że w naszej Spółce odbył się audyt certyfikujący z zakresem obowiązywania „Realizacja inwestycji związanych z infrastrukturą kanalizacyjną, infrastrukturą drogową oraz obiektami kubaturowymi”.

Audyt certyfikujący został przeprowadzony zgodnie z normą EN ISO 9001:2015 i zakończył się wynikiem pozytywnym.

Podczas audytu nie stwierdzono niezgodności.

Wróć do aktualności