Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo - Rzeczpospolita Polska Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

POIŚ 2007-2013

W latach 2009 - 2016 Spółka z powodzeniem zrealizowała  dwie fazy Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice - Etap II”, na realizację którego dwukrotnie pozyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. 

Pierwszy zakres Projektu przypadał na lata 2010-2015 i obejmował budowę sieci kanalizacyjnych w zlewniach oczyszczalni ścieków Gigablok, Panewniki, Podlesie i Dąbrówka Mała oraz modernizację dwóch oczyszczalni ścieków Panewniki i Podlesie. Druga faza Projektu obejmowała zadania realizowane w latach 2009-2016, dotyczące budowy i modernizacji sieci kanalizacyjnych w większości dzielnic miasta Katowice. W ramach drugiej fazy Projektu zakupiono również sprzęt do obsługi sieci kanalizacyjnych.

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.