Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo - Rzeczpospolita Polska Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

ORGANY SPÓŁKI

Organami spółki KATOWICKIE INWESTYCJE S.A. (dawniej Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna sp. z o. o.) są: Zarząd, Rada Nadzorcza, Walne Zgromadzenie Wspólników

Zarząd Spółki:
Andrzej Hołda – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
Andrzej Cebula – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Technicznych

Prokura:
Anna Badura – Prokurent, Dyrektor Finansowy, Główny Księgowy
Mariusz Słaboń – Prokurent, Dyrektor ds. Realizacji Inwestycji
Anna Wilk – Prokurent, Zastępca Dyrektora ds. Realizacji
Monika Januszewska – Prokurent, Zastępca Dyrektora ds. Zamówień Publicznych
Agnieszka Dutkiewicz – Prokurent, Zastępca Dyrektora ds. budowy infrastruktury technicznej
Joanna Dylus – Prokurent, Zastępca dyrektora ds. zamówień i rozliczeń
Jarosław Łuczyński – Prokurent Zastępca Dyrektora ds. inwestycji kubaturowych

Dyrekcja:
Aleksandra Kuncio – Dyrektor Biura Zarządu i Administracji
Katarzyna Mańka – Zastępca Głównego Księgowego
Rafał Barczewski – Zastępca Dyrektora ds. Technicznych

Rada Nadzorcza:

  1. Małgorzata Kwapisz – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
  2. Dawid Rams – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  3. Józef Moń – Członek Rady Nadzorczej
  4. Joanna Piech – Członek Rady Nadzorczej
  5. Maciej Gogulla – Członek Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Wspólników: w imieniu Miasta Katowice – reprezentuje Prezydent Miasta Katowice.

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.