Przejdź do menu głównego Przejdź do treści Mapa strony

Regulamin POIŚ

Zadanie nr 8 Pomoc techniczna – usługa polegająca na kompleksowym zorganizowaniu szkolenia o tematyce związanej z realizacją Projektu dla pracowników Zamawiającego realizujących Projekt pn. „Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap II”

Przejdź do wpisu

Modernizacja systemu kanalizacyjnego w ul. Objazdowej w Katowicach

Przejdź do wpisu

Wykonanie nasadzeń zastępczych – 31 drzew na terenie nieruchomości zlokalizowanych w Katowicach

Przejdź do wpisu

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Tymiankowej w Katowicach

Przejdź do wpisu

Modernizacja systemu kanalizacyjnego w rejonie ul. Polarnej w Katowicach

Przejdź do wpisu

Wykonanie nasadzeń zastępczych – 133 drzew i 2932 krzewów na terenie nieruchomości zlokalizowanych w Katowicach

Przejdź do wpisu

Wymiana urządzeń odwadniających wraz z rurociągami technologicznymi na Oczyszczalni ścieków Podlesie w Katowicach

Przejdź do wpisu

Wymiana kogeneratora na dwupaliwowy wraz z instalacją wewnętrzną i zewnętrzną oraz wymianą zbiornika biogazu i pochodni na oczyszczalni ścieków Gigablok w Katowicach

Przejdź do wpisu

Modernizacja koryt technologicznych zasilających osadniki wtórne na oczyszczalni ścieków Panewniki w Katowicach

Przejdź do wpisu
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.
Click to access the login or register cheese