Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo - Rzeczpospolita Polska Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

POIŚ 2007-2013

W latach 2009 - 2016 Spółka z powodzeniem zrealizowała  dwie fazy Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice - Etap II”, na realizację którego dwukrotnie pozyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. 

Pierwszy zakres Projektu przypadał na lata 2010-2015 i obejmował budowę sieci kanalizacyjnych w zlewniach oczyszczalni ścieków Gigablok, Panewniki, Podlesie i Dąbrówka Mała oraz modernizację dwóch oczyszczalni ścieków Panewniki i Podlesie. Druga faza Projektu obejmowała zadania realizowane w latach 2009-2016, dotyczące budowy i modernizacji sieci kanalizacyjnych w większości dzielnic miasta Katowice. W ramach drugiej fazy Projektu zakupiono również sprzęt do obsługi sieci kanalizacyjnych.

W ramach dwóch faz Projektu wybudowano i zmodernizowano w Katowicach łącznie ponad 200 km sieci kanalizacyjnych (o średnicach od 90 mm do 1800 mm), wybudowano / zmodernizowano łącznie 24 tłocznie/pompownie ścieków, zabudowano 8 zbiorników retencyjnych kołowych, (największy o średnicy 2 metrów 30 centymetrów), wybudowano 5 przelewów burzowych i 2 separatory. Zostały zmodernizowane również dwie oczyszczalnie ścieków Podlesie i Panewniki, które zyskały m.in. nowe kraty taśmowo-hakowe z systemem zapewniającym transport skratek, nowe pompy w pompowni ścieków surowych, nowe komory osadu czynnego, nowe separatory piasku. Dodatkowo zakupiono 6 samochodów specjalistycznych do obsługi sieci kanalizacyjnych oraz koparkę, sprężarkę i korki pneumatyczne.

Wszystkie te działania przyczyniły się do powstania skutecznego i efektywnego system zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych na terenie Katowic, zostały wypełnione również założenia Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz wymogi dyrektywy nr 91/271/EWG dotyczącej gromadzenia, oczyszczania i zrzutu ścieków komunalnych.

Dla mieszkańców stolicy Śląska powyższe realizacje oznaczają poprawę stanu środowiska naturalnego poprzez zredukowanie przenikania nieczystości do wód gruntowych, a dzięki wprowadzonej hermetyzacji części mechanicznej i osadowej oczyszczalni ścieków także eliminację nieprzyjemnych i uciążliwych zapachów procesów oczyszczania. To również tańszy i wygodniejszy sposób odprowadzania ścieków komunalnych. 

Realizacja obu faz Projektu umożliwiła ponad 12 tysiącom mieszkańców przyłączenie ich nieruchomości (położonych na terenach dotąd nieskanalizowanych) do sieci kanalizacyjnych, a ścieki od ponad 81 tysięcy użytkowników zostały prawidłowo przekierowane na oczyszczalnie ścieków.

Więcej informacji na temat zrealizowanych przez Spółkę Projektów znajduje się w zakładce ARCHIWUM  

Całkowity koszt realizacji obu faz Projektu wyniósł łącznie ponad 435 mln złotych. Na realizację Projektu Spółka uzyskała łącznie blisko 202 mln złotych dofinansowania z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.                         
         

                

Pozostała część kapitału to środki własne Spółki, kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego  oraz dopłaty do oprocentowania kredytu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (łączna wartość dopłat może wynieść blisko 13 mln złotych).

                   

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej projektu

Etap II - Faza II www. faza2-kanalizacja-katowice.pl

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.