Przejdź do menu głównego Przejdź do treści Mapa strony

Budowa modelu hydraulicznego sieci kanalizacyjnej wraz z narzędziem do planowania modernizacji oraz prezentacji i edycji danych przestrzennych

Numer referencyjny: KIWK/PN/03/I/2021/POIŚ/WNIOSEK_IV/ZAD.62_MODEL HYDRAULICZNY
Status postępowania: Zakończone

OGŁOSZENIA

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE_01102021

0,13 MB | pdf Pobierz

Ogłoszenie zmian w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowane w DUUE_29102021

0,07 MB | pdf Pobierz

Ogłoszenie zmian w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowane w DUUE_19112021

0,07 MB | pdf Pobierz

SWZ

SWZ

0,5 MB | pdf Pobierz

Załącznik nr 1 do SWZ_Formularz ofertowy

0,05 MB | docx Pobierz

Załącznik nr 1A do SWZ_Formularz cenowy

0,01 MB | xlsx Pobierz

Załącznik nr 2 do SWZ_Jednolity Europejski Dokument Zamowienia (JEDZ) w formacie PDF

0,08 MB | pdf Pobierz

Załącznik nr 2 do SWZ_Jednolity Europejski Dokument Zamowienia (JEDZ) w formacie XML

0,01 MB | zip Pobierz

Załącznik nr 3 do SWZ_Oświadczenie o grupie kapitałowej

0,04 MB | docx Pobierz

Załącznik nr 4 do SWZ_wzór umowy

0,43 MB | pdf Pobierz

Załącznik nr 4a_wzór karty gwarancyjnej

0,07 MB | doc Pobierz

Załącznik nr 5 do SWZ_wzór wykazu usług

0,04 MB | docx Pobierz

Załącznik nr 6 do SWZ_wzór wykazu osób

0,06 MB | docx Pobierz

Załącznik nr 7 do SWZ_Opis przedmiotu zamówienia

4,91 MB | zip Pobierz

Załącznik nr 8 do SWZ_Wzór harmonogramu rzeczowo - finansowego

0,07 MB | xlsx Pobierz

Załącznik nr 9 do SWZ_Ankieta RODO

0,03 MB | docx Pobierz

WYJAŚNIENIA/MODYFIKACJE SWZ

Wyjaśnienia_modyfikacja treści SWZ_pismo6459_26102021_29102021

0,35 MB | pdf Pobierz

SWZ_MODYFIKACJA_26102021

0,5 MB | pdf Pobierz

Wyjaśnienia_modyfikacja treści SWZ_pismo6616_05112021

0,36 MB | pdf Pobierz

SWZ_MODYFIKACJA_05112021

0,54 MB | pdf Pobierz

Załącznik nr 4 do SWZ_wzór umowy_MODYFIKACJA_05112021

0,44 MB | pdf Pobierz

Wyjaśnienia treści SWZ_pismo6099_09112021_10112021

0,29 MB | pdf Pobierz

Wyjaśnienia_modyfikacja treści SWZ_pismo6807_15112021_18112021

0,27 MB | pdf Pobierz

SWZ_MODYFIKACJA_15112021

0,54 MB | pdf Pobierz

Wyjaśnienia_modyfikacja treści SWZ_pismo6938_19112021

0,26 MB | pdf Pobierz

Załącznik nr 4 do SWZ_wzór umowy_MODYFIKACJA_19112021

0,44 MB | pdf Pobierz

OTWARCIE OFERT

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację_06122021

0,15 MB | pdf Pobierz

Informacja z otwarcia ofert_06122021

0,16 MB | pdf Pobierz

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania_pismo566_08042022

0,15 MB | pdf Pobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności unieważnienia postępowania_pismo18_02062022

0,08 MB | pdf Pobierz

WYBÓR OFERTY

Zawiadomienie o wyborze oferty_pismo167_21062022

0,12 MB | pdf Pobierz
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.
Click to access the login or register cheese