Przejdź do menu głównego Przejdź do treści Mapa strony

Uporządkowanie systemu odprowadzania wód opadowych w zlewni osiedla Widok, ul. Dunikowskiego i ul. Stęślickiego w Katowicach – Etap II

Numer referencyjny: KIWK/PN/05/I/2021/POIŚ/WNIOSEK_V/ZAD.5_WIDOK_ETAP II
Status postępowania: Zakończone

OGŁOSZENIA

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE_17122021

0,15 MB | pdf Pobierz

Ogłoszenie zmian w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowane w DUUE_14012022

0,08 MB | pdf Pobierz

SWZ

SWZ

0,51 MB | pdf Pobierz

Załącznik nr 1 do SWZ_Formularz ofertowy

0,05 MB | docx Pobierz

Załącznik nr 2 do SWZ_Jednolity Europejski Dokument Zamowienia (JEDZ) w formacie PDF

0,08 MB | pdf Pobierz

Załącznik nr 2 do SWZ_Jednolity Europejski Dokument Zamowienia (JEDZ) w formacie XML

0,01 MB | zip Pobierz

Załącznik nr 3 do SWZ_Oświadczenie o grupie kapitałowej

0,04 MB | docx Pobierz

Załącznik nr 4 do SWZ_Wzór umowy

0,53 MB | pdf Pobierz

Załącznik nr 5 do SWZ_Wykaz robót

0,04 MB | docx Pobierz

Załącznik nr 6 do SWZ_Wykaz osób

0,04 MB | docx Pobierz

Załącznik nr 7 do SWZ_Zestawienie nieruchomości przewidzianych do zajęcia

0,23 MB | pdf Pobierz

Załącznik nr 8 do SWZ_Wzór karty gwarancyjnej

0,14 MB | doc Pobierz

Załącznik nr 9 do SWZ_Wzory dokumentów

0,65 MB | zip Pobierz

Załącznik nr 10A do SWZ_Projekt budowlany

29,56 MB | zip Pobierz

Zalacznik nr 10B do SWZ_Projekt wykonawczy

50,95 MB | zip Pobierz

Załącznik nr 10C do SWZ_Projekt odtworzenia nawierzchni

11,84 MB | zip Pobierz

Załącznik nr 10D do SWZ_Dokumentacja geologiczna

5,81 MB | zip Pobierz

Załącznik nr 10E do SWZ_Inwentaryzacja dendrologiczna

13,31 MB | zip Pobierz

Załącznik nr 10F do SWZ_Projekt tymczasowej organizacji ruchu

5,23 MB | zip Pobierz

Załącznik nr 10G do SWZ_Operat terenowo-prawny

9,74 MB | zip Pobierz

Załącznik nr 10I do SWZ_STWiORB

2,18 MB | zip Pobierz

Załącznik nr 10J do SWZ_Karta techniczna materialow

0,11 MB | pdf Pobierz

Załącznik Nr 10K do SWZ_Przedmiar robót

0,4 MB | zip Pobierz

Załącznik Nr 11 do SWZ_ankieta RODO

0,02 MB | docx Pobierz

Załącznik Nr 12 Do SWZ_Link ID postępowania

0,09 MB | pdf Pobierz

WYJAŚNIENIA / MODYFIKACJE SWZ

MODYFIKACJA SWZ 11012022

0,51 MB | pdf Pobierz

Odpowiedź na wniosek Wykonawcy_pismo7620_28122021

0,31 MB | pdf Pobierz

Wyjaśnienia i modyfikacja treści SWZ_pismo78_11012022_14012022

0,37 MB | pdf Pobierz

Wyjaśnienia treści SWZ_pismo89_14012022

0,15 MB | pdf Pobierz

Wyjaśnienie treści SWZ_modyfikacje_pismo7727_31122021_03012022

0,24 MB | pdf Pobierz

Załącznik nr 1 do SWZ_Formularz ofertowy_11012022

0,05 MB | docx Pobierz

Załącznik nr 2 do SWZ_Jednolity Europejski Dokument Zamowienia (JEDZ) w formacie PDF_11012022

0,08 MB | pdf Pobierz

Załącznik nr 2 do SWZ_Jednolity Europejski Dokument Zamowienia (JEDZ0 w formacie XML_11012022

0,01 MB | zip Pobierz

Załącznik nr 3 do SWZ_Oświadczenie o grupie kapitałowej_11012022

0,04 MB | docx Pobierz

Załącznik nr 4 do SWZ_Wzór umowy_11012022

0,53 MB | pdf Pobierz

Załącznik nr 5 do SWZ_Wykaz robót_11012022

0,04 MB | docx Pobierz

Załącznik nr 6 do SWZ_Wykaz osób_11012022

0,04 MB | docx Pobierz

Załącznik nr 7 do SWZ_Zestawienie nieruchomosci przewidzianych do zajęcia_modyfikacja_31122021

0,21 MB | pdf Pobierz

Załącznik nr 8 do SWZ_Wzór karty gwarancyjnej_11012022

0,09 MB | doc Pobierz

Załącznik nr 10K do SWZ_Przedmiar robót_14012022

1,11 MB | zip Pobierz

Załącznik nr 11 do SWZ_ankieta RODO_11012022

0,02 MB | docx Pobierz

OTWARCIE OFERT

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację_14022022

0,12 MB | pdf Pobierz

Informacja z otwarcia ofert_14022022

0,14 MB | pdf Pobierz

WYBÓR OFERTY

Zawiadomienie o wyborze oferty_08072022

0,13 MB | pdf Pobierz

UNIEWAŻNIENIE CZYNNOŚCI WYBORU NAJKORZYSTNIESZEJ OFERTY

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru oferty_pismo225_29072022

0,12 MB | pdf Pobierz

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY PO POWTÓRZENIU BADANIA I OCENY OFERT

Zawiadomienie o wyborze oferty po powtórzeniu badania i oceny ofert_pismo226_29072022

0,13 MB | pdf Pobierz
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.
Click to access the login or register cheese