Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo - Rzeczpospolita Polska Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

Zamówienia publiczne

FILTRACJA ZAMÓWIEŃ Wyczyść filtrację

Ilość zamówień: 33

 • Data
 • Rodzaj zamówienia
  Dostawa
  Robota budowlana
  Usługa
 • Podstawa prawna
  Poza regulaminem
  Regulamin POIŚ
  Regulamin sektorowy
  Ustawa PZP
 • Status
  Aktualne
  Zakończone
 • Archiwum
  Nie
  Tak
DataNazwa zamówieniaRodzaj
zamówienia
Podstawa prawnaTrybStatus
18.05.2022Przebudowa kabla elektroenergetycznego przy ul. Drozdów i ul. Kościuszki w Katowicach Robota budowlana Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Aktualne
13.05.2022Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej przy ulicy Bielskiej 1 w Katowicach – etap I Robota budowlana Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Aktualne
06.05.2022Przebudowa stacji dmuchaw na terenie Oczyszczalni Ścieków Panewniki w Katowicach Robota budowlana Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Aktualne
06.05.2022Awaryjne zabezpieczenie skarpy oraz wylotu wód deszczowych na Rowie Podleskim w Katowicach na odcinku ul. Stabika 37a – ul. Jemiołowa 10 – ul. Orzechowa – ul. Matki Teresy z Kalkuty Robota budowlana Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Aktualne
05.05.2022Przebudowa awaryjnych odcinków sieci kanalizacyjnych na terenie miasta Katowice Robota budowlana Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Aktualne
12.04.2022Dostawa i montaż napędu elektrycznego do zastawki Ø1600 mm wraz z wpięciem do systemu sterowania na potrzeby Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach Dostawa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Aktualne
12.04.2022Odbudowa nawierzchni ulicy Bławatków w Katowicach po wykonanych robotach kanalizacyjnych Robota budowlana Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
04.04.2022Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z tłocznią ścieków oraz kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią wód opadowych oraz zbiornikami retencyjnymi w rejonie ulic Korczaka i Andersa w Katowicach Robota budowlana Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Aktualne
29.03.2022Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla zadania inwestycyjnego pn.: “Modernizacja systemu kanalizacyjnego w rejonie ul. Sobocińskiego i ulic sąsiednich w Katowicach” Usługa Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Aktualne
25.03.2022Dostawa wraz z montażem 2 sztuk zastawek kanałowych z napędem elektrycznym na Oczyszczalni Ścieków Gigablok w Katowicach Dostawa Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Aktualne
14.03.2022Dostawa i montaż napędu elektrycznego do zastawki Ø1600 mm wraz z wpięciem do systemu sterowania na potrzeby Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach Dostawa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
14.03.2022Dostawa wraz z montażem 4 sztuk zastawek kanałowych z napędem elektrycznym na Oczyszczalni Ścieków Gigablok w Katowicach Dostawa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
11.03.2022Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Panewnickiej 254-256 w Katowicach Robota budowlana Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
09.03.2022Montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków Panewniki w Katowicach Robota budowlana Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Aktualne
09.03.2022Montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków Podlesie w Katowicach Robota budowlana Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Aktualne
09.03.2022Przesadzenie 16 drzew liściastych z nieruchomości przy ul. Drozdów na teren przy ul. Brynowskiej w Katowicach Usługa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
04.03.2022Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Jankego, Tetmajera i Darwina w Katowicach Robota budowlana Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
04.03.2022Dostawa mebli biurowych do budynku administracyjno-biurowego zlokalizowanego przy ul. Porcelanowej 21 w Katowicach Dostawa Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Aktualne
02.03.2022Budowa drugiego ciągu technologicznego odprowadzenia i zagospodarowania piasku z piaskownika poziomego na terenie Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach Robota budowlana Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Aktualne
02.03.2022Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w ulicy Szkolnej w Katowicach w celu przełączenia odpływów sanitarnych do kolektora ogólnospławnego Robota budowlana Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Aktualne
02.03.2022Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Markiefki na odcinku od ul. Sztygarskiej do ul. Kopalnianej w Katowicach Robota budowlana Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Aktualne
10.02.2022Rozdział ścieków w rejonie ul. Obrońców Westerplatte 80 w Katowicach Robota budowlana Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
08.02.2022Modernizacja kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ulicy Sarmackiej w Katowicach Robota budowlana Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
28.12.2021Dostawa i montaż pomp ślimakowych osadu zagęszczonego na potrzeby OŚ Panewniki w Katowicach Dostawa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
17.12.2021Uporządkowanie systemu odprowadzania wód opadowych w zlewni osiedla Widok, ul. Dunikowskiego i ul. Stęślickiego w Katowicach – Etap II Robota budowlana Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Aktualne
13.12.2021Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Piwonii w Katowicach Robota budowlana Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
27.10.2021Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla zadania pn.: „ Modernizacja istniejącej kotłowni olejowej na kotłownię gazową wraz z przyłączeniem do sieci gazowej na potrzeby oczyszczalni ścieków Gigablok w Katowicach” Usługa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
27.10.2021Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Piwonii w Katowicach Robota budowlana Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
27.10.2021Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kantorówny w Katowicach Robota budowlana Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Zakończone
19.10.2021Modernizacja budynku administracyjno – biurowego zlokalizowanego przy ul. Porcelanowej 23 w Katowicach Robota budowlana Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
14.10.2021Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Bławatków w Katowicach Robota budowlana Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
11.10.2021Przebudowa awaryjnych odcinków sieci kanalizacyjnych na terenie miasta Katowice Robota budowlana Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
01.10.2021Budowa modelu hydraulicznego sieci kanalizacyjnej wraz z narzędziem do planowania modernizacji oraz prezentacji i edycji danych przestrzennych Usługa Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Aktualne
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.