Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo - Rzeczpospolita Polska Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

Zamówienia publiczne

FILTRACJA ZAMÓWIEŃ Wyczyść filtrację

Ilość zamówień: 255

 • Data
 • Rodzaj zamówienia
  Dostawa
  Robota budowlana
  Usługa
 • Podstawa prawna
  Poza regulaminem
  Regulamin POIŚ
  Regulamin sektorowy
  Ustawa PZP
 • Status
  Aktualne
  Zakończone
 • Archiwum
  Nie
  Tak
DataNazwa zamówieniaRodzaj
zamówienia
Podstawa prawnaTrybStatus
29.11.2021Modernizacja budynku administracyjno – biurowego zlokalizowanego przy ul. Porcelanowej 21 w Katowicach Robota budowlana Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Aktualne
03.09.2021Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Modernizacja linii napowietrznej zasilającej SN przepompownię Murcki w Katowicach” Usługa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
26.08.2021Wykonanie nasadzeń zastępczych w łącznej ilości 108 drzew i 20 krzewów na terenie nieruchomości zlokalizowanych w Katowicach Usługa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
28.07.2021Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla zadania pn. ” Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Słonecznej w Katowicach” Usługa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
22.07.2021Dostawa i wymiana filtra wody technologicznej na Oczyszczalni Ścieków Gigablok w Katowicach Dostawa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
20.07.2021Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: “Modernizacja linii napowietrznej zasilającej SN przepompownię Murcki w Katowicach “ Usługa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
20.07.2021Wykonanie nasadzeń zastępczych w ilości 31 drzew na terenie nieruchomości przy ul. Nasypowej 16 w Katowicach Usługa Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
19.07.2021Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Gromadzkiej w Katowicach” Usługa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
15.07.2021Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla zadania pn. „Modernizacja systemu kanalizacyjnego w rejonie ul. Polarnej w Katowicach” Usługa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
01.07.2021Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla zadania pn.: “Modernizacja kanalizacji w rejonie ul. Biniszkiewicza w Katowicach” Usługa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
28.06.2021Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: “Modernizacja linii napowietrznej zasilającej SN przepompownię Murcki w Katowicach “ Usługa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
08.06.2021Wymiana komponentów systemu SCADA na oczyszczalni ścieków Gigablok w Katowicach Dostawa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
28.05.2021Dostawa wraz z montażem 3 sztuk tablic informacyjnych dla Projektu „Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap II” Dostawa Regulamin POIŚ Tryb uproszczony Postępowanie Zakończone
28.05.2021Remont pomieszczeń biurowych w siedzibie Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. przy ul. Wandy 6 w Katowicach Robota budowlana Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
28.05.2021Przebudowa awaryjnych odcinków sieci kanalizacyjnych na terenie miasta Katowice Robota budowlana Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
26.05.2021Modernizacja kanalizacji ogólnospławnej w dzielnicy Murcki Robota budowlana Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Zakończone
19.05.2021Dostawa i montaż przepływomierza osadu powrotnego na potrzeby Oczyszczalni Ścieków Gigablok w Katowicach Dostawa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
06.05.2021Budowa sieci kanalizacji deszczowej – odwodnienie odcinka ulicy Sandacza w Katowicach Robota budowlana Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
05.05.2021Przebudowa awaryjnych odcinków sieci kanalizacyjnych na terenie miasta Katowice Robota budowlana Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
05.05.2021Remont pomieszczeń biurowych w siedzibie Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. przy ul. Wandy 6 w Katowicach Robota budowlana Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
21.04.2021Dostawa wraz z montażem 4 sztuk zastawek kanałowych z napędem elektrycznym na Oczyszczalni Ścieków Gigablok w Katowicach Dostawa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
20.04.2021Dostawa i wymiana filtra wody technologicznej na Oczyszczalni Ścieków Gigablok w Katowicach Dostawa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
12.03.2021Dostawa wraz z montażem 4 sztuk zastawek kanałowych z napędem elektrycznym na Oczyszczalni Ścieków Gigablok w Katowicach Dostawa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
10.03.2021Budowa zbiornika retencyjnego wód opadowych w rejonie ul. Drozdów i Kościuszki w Katowicach Robota budowlana Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Zakończone
25.02.2021Budowa kanalizacji sanitarnej umożliwiającej odprowadzanie ścieków sanitarnych z budynków wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. 1-go Maja nr 51-53, 51a, 53d, 53e oraz przy ul. Nad Potokiem nr 1 i 2 w Katowicach Robota budowlana Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
16.02.2021Remont pomieszczeń biurowych w siedzibie Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. przy ul. Wandy 6 w Katowicach Robota budowlana Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
01.02.2021Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji: „Modernizacja przepompowni ścieków zlokalizowanej przy ul. Marcina w Katowicach” Usługa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
22.01.2021Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji: “Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Panewnickiej 254-254b-256 w Katowicach” Usługa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
18.01.2021Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji: „Modernizacja budynku sterowni oraz zbiornika pompowni zlokalizowanej w rejonie ul. Zamenhofa w Katowicach” Usługa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
30.12.2020Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji: „Modernizacja przepompowni ścieków zlokalizowanej przy ul. Marcina w Katowicach” Usługa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
10.12.2020Modernizacja systemu kanalizacyjnego w rejonie ul. Dytrycha w Katowicach Robota budowlana Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
30.11.2020Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji: „Modernizacja budynku sterowni oraz zbiornika pompowni zlokalizowanej w rejonie ul. Zamenhofa w Katowicach” Usługa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
24.11.2020Dostawa wraz z montażem pompy wlotowej na potrzeby Oczyszczalni Ścieków Gigablok w Katowicach Dostawa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
24.11.2020Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji: „Modernizacja przepompowni ścieków zlokalizowanej przy ul. Marcina w Katowicach” Usługa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
20.11.2020Wymiana armatury i rurociągów technologicznych na poziomie „0” w budynku pompowni recyrkulatu na OŚ Panewniki w Katowicach Robota budowlana Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
16.11.2020Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji: “Budowa parkingu na potrzeby oddziału TWP na terenie Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach” Usługa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
30.10.2020Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji: „Modernizacja budynku sterowni oraz zbiornika pompowni zlokalizowanej w rejonie ul. Zamenhofa w Katowicach” Usługa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
29.10.2020Uporządkowanie systemu kanalizacyjnego w rejonie budynków przy ul. Morawa nr 48 w Katowicach Robota budowlana Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
27.10.2020Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem sond pomiarowych gęstości osadu w istniejących obiektach na Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach Dostawa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
30.09.2020Modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulicy Załęskiej w Katowicach Robota budowlana Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Zakończone
21.09.2020Wykonanie nasadzeń zastępczych 137 drzew i 73 krzewów na terenie nieruchomości zlokalizowanych w Katowicach Usługa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
17.09.2020Wykonanie nasadzeń zastępczych na terenie nieruchomości zlokalizowanych w mieście Katowice Usługa Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
14.09.2020Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji: “Budowa parkingu na potrzeby oddziału TWP na terenie Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach” Usługa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
09.09.2020Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Szabelnianej w Katowicach Robota budowlana Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
04.09.2020Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji “Modernizacja kanalizacji ogólnospławnej w dzielnicy Murcki – etap II – część 2” Usługa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
03.09.2020Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Brygadzistów bocznej w Katowicach Robota budowlana Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
02.09.2020Przebudowa kanalizacji deszczowej z wylotem do rzeki Kłodnicy – węzeł Brynów Pętla w Katowicach Robota budowlana Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Zakończone
01.09.2020Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji: “Przebudowa kanalizacji dla terenów przemysłowo – usługowych w rejonie ul. Obroki 140 i Dulęby w Katowicach” Usługa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
01.09.2020Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji: “Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla terenów lokalizowanych wzdłuż ul. Obroki w Katowicach” Usługa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
10.08.2020Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji “Modernizacja kanalizacji ogólnospławnej w dzielnicy Murcki – etap II – część 1” Usługa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
10.08.2020Budowa systemu odprowadzania i zagospodarowania wód opadowych z projektowanego osiedla wielorodzinnego oraz układu drogowego w rejonie ulicy Gospodarczej w Katowicach – część 1 Robota budowlana Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
03.08.2020Dostawa i montaż urządzeń pomiarowych na Oczyszczalni Ścieków Gigablok w Katowicach Dostawa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
22.07.2020Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji “Modernizacja kanalizacji ogólnospławnej w dzielnicy Murcki – etap II – część 1” Usługa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
17.07.2020Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w rejonie ulic Morelowej, Gruszowej, Brzoskwiniowej oraz Ściegiennego w Katowicach Robota budowlana Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
07.07.2020Modernizacja systemu kanalizacyjnego w ul. Objazdowej w Katowicach Robota budowlana Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
23.06.2020Dostawa i montaż urządzeń pomiarowych na Oczyszczalni Ścieków Gigablok w Katowicach Dostawa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
09.06.2020Dostawa 6 sztuk sond gęstości osadu w reaktorach biologicznych A,B,C na Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach Dostawa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
26.05.2020Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Babiego Lata w Katowicach Robota budowlana Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Zakończone
11.05.2020Modernizacja budynku pompowni ścieków oraz komory rozdzielczej na Oczyszczalni Ścieków Panewniki w Katowicach Robota budowlana Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
07.05.2020Przebudowa awaryjnych odcinków sieci kanalizacyjnych na terenie miasta Katowice Robota budowlana Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
07.05.2020Opracowanie dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę sieci kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ulicy Szkolnej, Bankowej oraz Markiefki Usługa Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
21.04.2020Budowa kanalizacji deszczowej (wód opadowych i roztopowych) w ulicy Kruczej w Katowicach Robota budowlana Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Zakończone
31.03.2020Opracowanie dokumentacji projektowej dla odwodnienia odcinka ul. Sandacza (od skrzyżowania z ul. Kamieńską do skrzyżowania z ul. Jesiotra) Usługa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
26.03.2020Opracowanie dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę sieci kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ulicy Szkolnej, Bankowej oraz Markiefki Usługa Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
19.03.2020Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową przyłączy w ul. Przebiśniegów w Katowicach” Robota budowlana Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
17.03.2020Przebudowa istniejącej kotłowni olejowej na kotłownię gazową wraz z budową instalacji solarnej do przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz wymianą zewnętrznych instalacji na Oczyszczalni Ścieków Panewniki w Katowicach Robota budowlana Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
13.03.2020Budowa nowego rurociągu tłocznego z tłoczni przy ulicy Cietrzewi w Katowicach Robota budowlana Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
12.03.2020Budowa kanalizacji sanitarnej dla odprowadzenia ścieków z posesji przy ul. Grota-Roweckiego 36-36f w Katowicach Robota budowlana Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
10.03.2020Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Stary Nikiszowiec w rejonie ulic Krawczyka, Szopienicka i Janowska – Dziedziniec nr 5 w Katowicach Robota budowlana Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
21.02.2020Wyposażenie w sondę hydrostatyczną oraz montaż oświetlenia w komorze rozdzielczej na Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach Dostawa Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
05.02.2020Dostawa kontenerów na odpady technologiczne dla oczyszczalni ścieków Panewniki w Katowicach Dostawa Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
29.01.2020Uporządkowanie systemu odprowadzania wód opadowych w zlewni osiedla Widok, ul. Dunikowskiego i ul. Stęślickiego w Katowicach Robota budowlana Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Zakończone
14.01.2020Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi w zlewni osiedla Odrodzenia, ul. Radockiego, Bażantów w Katowicach – Przyłączenie zbiorników retencyjnych 1b i 1c (rejon skrzyżowania z ul. Motyli) Robota budowlana Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Zakończone
10.01.2020Dostawa kontenerów na odpady technologiczne dla oczyszczalni ścieków Panewniki w Katowicach Dostawa Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
31.12.2019Termomodernizacja i prace modernizacyjne wewnątrz budynku warsztatów wraz z garażami na terenie Oczyszczalni Ścieków Panewniki Robota budowlana Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
04.12.2019Budowa kanalizacji deszczowej (wód opadowych i roztopowych) w ulicy Kruczej w Katowicach Robota budowlana Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Zakończone
29.11.2019Dostawa i montaż pompy pulpy piaskowej na potrzeby Oczyszczalni Ścieków Panewniki w Katowicach Dostawa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
26.11.2019Wyposażenie w sondę hydrostatyczną oraz montaż oświetlenia w komorze rozdzielczej na Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach Dostawa Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
20.11.2019Budowa systemu monitoringu sieci kanalizacyjnej w Katowicach Dostawa Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Zakończone
13.11.2019Wykonanie aktualizacji inwentaryzacji dendrologicznej drzew i krzewów kolidujących z budową kanalizacji i zbiorników retencyjnych realizowanych w ramach inwestycji pn. „Uporządkowanie systemu odprowadzania wód opadowych w zlewni ul. Dytrycha, Pod Młynem i Milowickiej w Katowicach” Usługa Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
13.11.2019Uporządkowanie systemu odprowadzania wód opadowych w zlewni ul. Dytrycha, ul. Pod Młynem i ul. Milowickiej w Katowicach Robota budowlana Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Zakończone
07.11.2019Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wietnamskiej od budynku nr 77 do budynku nr 77g wraz z sięgaczami od kanału zbiorczego do indywidualnych studni rewizyjnych zlokalizowanych na terenie posesji w Katowicach Robota budowlana Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
06.11.2019Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Bocheńskiego i Żeliwnej w Katowicach Robota budowlana Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
06.11.2019Wyposażenie w sondę hydrostatyczną oraz montaż oświetlenia w komorze rozdzielczej na Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach Dostawa Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
17.10.2019Przebudowa placu składowego przy budynku warsztatów na Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach Robota budowlana Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
17.10.2019Modernizacja budynku pompowni ścieków oraz komory rozdzielczej na Oczyszczalni Ścieków Panewniki w Katowicach Robota budowlana Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
17.09.2019Dostawa i montaż pompy pulpy piaskowej na potrzeby Oczyszczalni Ścieków Panewniki w Katowicach Dostawa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
11.09.2019Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Gospodarczej oraz Górniczego Dorobku w Katowicach Robota budowlana Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Zakończone
04.09.2019Modernizacja kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ulic Panewnickiej i Nizinnej w Katowicach Robota budowlana Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Zakończone
30.08.2019Wykonanie nasadzeń zastępczych w łącznej ilości 222 drzew na terenie nieruchomości zlokalizowanych w Katowicach Usługa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
30.08.2019Wykonanie nasadzeń zastępczych na terenie nieruchomości zlokalizowanych w mieście Katowice Usługa Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
27.08.2019Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem stacji zlewnej na terenie Oczyszczalni Ścieków Panewniki w Katowicach Dostawa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
20.08.2019Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej umożliwiającej odprowadzanie ścieków sanitarnych z budynków wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. 1-go Maja nr 51-53, 51a, 53d, 53e oraz przy ul. Nad Potokiem nr 1 i 2 w Katowicach Usługa Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
23.07.2019Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na przebudowę kanalizacji deszczowej z wylotem do rzeki Kłodnicy – Węzeł Brynów Pętla w Katowicach Usługa Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
17.07.2019Modernizacja systemu kanalizacyjnego w rejonie Osiedla Zimowego Robota budowlana Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Zakończone
12.07.2019Budowa rurociągu tłocznego dla projektowanej tłoczni ścieków zlokalizowanej w rejonie ul. Tartacznej w Katowicach Robota budowlana Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
03.07.2019Modernizacja kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ulicy Piotrowickiej w Katowicach Robota budowlana Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Zakończone
25.06.2019Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę zbiornika retencyjnego wód opadowych w rejonie ul. Drozdów i Kościuszki w Katowicach Usługa Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
19.06.2019Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozdziału ścieków w rejonie ul. Obrońców Westerplatte 80, dla uporządkowania systemu kanalizacyjnego w rejonie budynków przy ul. Morawa 48 oraz dla budowy kanalizacji deszczowej w ul. Kantorówny w Katowicach Usługa Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
19.06.2019Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Wieżowej i Urbana Robota budowlana Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
19.06.2019Budowa systemu monitoringu sieci kanalizacyjnej w Katowicach Dostawa Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Zakończone
03.06.2019Opracowanie koncepcji uporządkowania gospodarki ściekowej w rejonie ul. Obroki w Katowicach Usługa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
30.05.2019Dostawa materiałów informacyjno – promocyjnych dla Projektu „Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap I” Dostawa Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
30.05.2019Budowa zabezpieczenia przeciwzalewowego części hal magazynowych oraz podziemnego zbiornika retencyjnego wód opadowych i roztopowych na terenie Spółdzielni Ogrodniczej zlokalizowanej przy ul. Magazynowej w Katowicach Robota budowlana Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
28.05.2019Dostawa pompy zatapialnej w pompowni głównej na Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach Dostawa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
23.05.2019Wymiana krat rzadkich na terenie oczyszczalni ścieków Gigablok w Katowicach Dostawa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
14.05.2019Uporządkowanie systemu odprowadzania wód deszczowych z terenu zlewni osiedla Zgrzebnioka w Katowicach Robota budowlana Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Zakończone
14.05.2019Doposażenie pompowni osadu recyrkulowanego w kompensatory gumowe na Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach Dostawa Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
26.04.2019Opracowanie dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Słonecznej oraz Błękitnej w Katowicach Usługa Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
24.04.2019Modernizacja systemu kanalizacyjnego w ul. Objazdowej w Katowicach Robota budowlana Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
19.04.2019Modernizacja odcinka kanalizacji deszczowej DN 400 w rejonie ulicy Kolistej Katowicach Robota budowlana Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
17.04.2019Modernizacja systemu kanalizacyjnego w rejonie Osiedla Zimowego Robota budowlana Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Zakończone
12.04.2019Budowa kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z posesji przy ulicy Pankiewicza w Katowicach Robota budowlana Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
09.04.2019Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Ligockiej nr 61 i 61a oraz nr 51 i 51a Usługa Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
05.04.2019Przebudowa awaryjnych odcinków sieci kanalizacyjnych na terenie miasta Katowice Robota budowlana Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
01.04.2019Modernizacja drogi pożarowej przy Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach Robota budowlana Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
26.03.2019Dostawa materiałów informacyjno – promocyjnych dla Projektu „Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap I” Dostawa Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
25.03.2019Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Goetla 8b w Katowicach Robota budowlana Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
20.03.2019Zorganizowanie i przeprowadzenie spotkania z mieszkańcami Katowic w celu promocji Projektu „Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap I” Usługa Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
15.03.2019Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozdziału ścieków w rejonie ul. Obrońców Westerplatte 80 i 82 oraz dla uporządkowania systemu kanalizacyjnego w rejonie budynków przy ul. Morawa 48 w Katowicach Usługa Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
15.03.2019Opracowanie dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę sieci kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ulicy Szkolnej, Bankowej oraz Markiefki Usługa Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
14.03.2019Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Przebiśniegów w Katowicach Usługa Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
13.03.2019Opracowanie dokumentacji projektowej zamiennej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o zmianie pozwolenia na budowę wydanego dla zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Gospodarczej oraz Górniczego Dorobku w Katowicach” Usługa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
12.03.2019Dostawa wraz z montażem mieszadeł szybkoobrotowych i wolnoobrotowych oraz pomp strumieniowych na Oczyszczalni Ścieków Gigablok w Katowicach Dostawa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
06.03.2019Zaprojektowanie i wykonanie prac modernizacyjnych w komorze rozdzielczej na Oczyszczalni Ścieków Panewniki w Katowicach Robota budowlana Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
20.02.2019Dostawa wraz z montażem mieszadeł szybkoobrotowych i wolnoobrotowych oraz pomp strumieniowych na Oczyszczalni Ścieków Gigablok w Katowicach Dostawa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
11.02.2019Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ulicy Styczniowej w Katowicach Robota budowlana Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
07.02.2019Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Obrońców Westerplatte 81 w ramach rozdziału kanalizacji ogólnospławnej w Katowicach Robota budowlana Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
06.02.2019Wykonanie aktualizacji inwentaryzacji zieleni wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych na wycinkę drzew i krzewów – część II Usługa Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
23.01.2019Renowacja laguny wraz z odbudową drenażu oraz odprowadzeniem odcieków na początek układu oczyszczania na Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach Robota budowlana Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
21.01.2019Modernizacja układu sterowania wraz z wykonaniem wizualizacji, zabudowy wciągnika oraz wymiany wkładu węglowego układu odpowietrzania pompowni, wymiany ogrodzenia i nawierzchni na terenie pompowni ścieków przy ulicy Kolistej oraz rozbudowa ogrodzenia panelowego wraz z przepięciem systemu alarmowego tłoczni ścieków przy ulicy Wiosny Ludów w Katowicach Robota budowlana Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
03.12.2018Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Termomodernizacja i prace modernizacyjne wewnątrz budynku warsztatów wraz z garażami na terenie Oczyszczalni Ścieków Panewniki” Usługa Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
27.11.2018Modernizacja budynku stacji trafo ST-1 na terenie Oczyszczalni Ścieków Panewniki w Katowicach Robota budowlana Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
26.11.2018Przebudowa placu składowego przy budynku warsztatów na Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowice Robota budowlana Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
26.10.2018Dostawa wraz z montażem mieszadeł szybkoobrotowych i wolnoobrotowych oraz pomp strumieniowych na Oczyszczalni Ścieków Gigablok w Katowicach Dostawa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
17.10.2018Modernizacja systemu kanalizacyjnego w rejonie skweru Rybka oraz ul. Szopienickiej i Górniczego Dorobku w Katowicach Robota budowlana Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
09.10.2018Modernizacja systemu kanalizacyjnego w rejonie ul. Le Ronda i Milowickiej oraz Styczniowej w Katowicach Robota budowlana Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Zakończone
04.10.2018Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Termomodernizacja i prace modernizacyjne wewnątrz budynku warsztatów wraz z garażami na terenie Oczyszczalni Ścieków Panewniki” Usługa Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
04.09.2018Modernizacja systemu kanalizacyjnego w zlewni ul. Lwowskiej w Katowicach Robota budowlana Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Zakończone
27.08.2018Renowacja laguny wraz z odbudową drenażu oraz odprowadzeniem odcieków na początek układu oczyszczania na Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach Robota budowlana Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
08.08.2018Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Bukszpanowej w Katowicach Robota budowlana Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
08.08.2018Dostawa wraz z montażem 6 szt. pomp dla potrzeb przepompowni ścieków przy ul. Zamenhofa w Katowicach Dostawa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
31.07.2018Zaprojektowanie i budowa zbiornika buforowego przed oczyszczalnią ścieków Podlesie w Katowicach Robota budowlana Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
25.07.2018Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na przebudowę istniejącej kotłowni olejowej na kotłownię gazową wraz z budową instalacji solarnej do przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz wymianą zewnętrznych sieci centralnego ogrzewania Usługa Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
24.07.2018Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Stoińskiego, Strzelców Bytomskich oraz Witkiewicza w Katowicach Robota budowlana Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
12.07.2018Wymiana uszkodzonych kabli oświetleniowych na terenie Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach Robota budowlana Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
09.07.2018Rozdział systemu kanalizacyjnego poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Morawa na odcinku od ul. Bednarskiej do ul. Brynicy w Katowicach Robota budowlana Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
06.07.2018Modernizacja komór zasuw na rurociągach tłocznych 2 x ø315mm poprowadzonych z przepompowni ścieków, zlokalizowanych w rejonie przejazdu kolejowego przy ul. Szarych Szeregów w Katowicach Murckach Robota budowlana Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
02.07.2018Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Sandacza, Stellera, Stoińskiego, Strzelców Bytomskich oraz Witkiewicza w Katowicach Robota budowlana Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
28.06.2018Modernizacja wiaty magazynowej na terenie Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach Robota budowlana Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
20.06.2018Wykonanie ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi i furtką na terenie Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach Robota budowlana Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
19.06.2018Opracowanie dokumentacji projektowych wraz uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę lub przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulicy Dytrycha, Brygadzistów, Grota-Roweckiego i Cietrzewi w Katowicach Usługa Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
15.06.2018Modernizacja komór zasuw na rurociągach tłocznych 2 x ø315mm poprowadzonych z przepompowni ścieków, zlokalizowanych w rejonie przejazdu kolejowego przy ul. Szarych Szeregów w Katowicach Murckach Robota budowlana Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
15.06.2018Dostawa wraz z montażem mieszadeł szybkoobrotowych i wolnoobrotowych oraz pomp strumieniowych na Oczyszczalni Ścieków Gigablok w Katowicach Dostawa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
29.05.2018Dostawa wraz z montażem mieszadeł szybkoobrotowych i wolnoobrotowych oraz pomp strumieniowych na Oczyszczalni Ścieków Gigablok w Katowicach Dostawa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
11.05.2018Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Jana Wantuły i Smugowej w Katowicach Usługa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
09.05.2018Wykonanie ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi i furtką na terenie Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach Robota budowlana Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
08.05.2018Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Szarych Szeregów w Katowicach Usługa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
02.05.2018Dostawa i montaż stacji poboru prób ścieków na oczyszczalni ścieków Podlesie w Katowicach Dostawa Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
18.04.2018Przebudowa systemu grawitacyjnego odprowadzenia wód opadowych ze zlewni DTŚ/Dudy-Gracza do rzeki Rawy w Katowicach Robota budowlana Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Zakończone
17.04.2018Modernizacja systemu kanalizacyjnego w zlewni ul. Lwowskiej w Katowicach Robota budowlana Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Zakończone
06.04.2018Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dla Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap III” Dostawa Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
04.04.2018Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie Mrówczej Górki w Katowicach Robota budowlana Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Zakończone
27.03.2018Pomoc techniczna – usługa polegająca na kompleksowym zorganizowaniu szkolenia dla pracowników Zamawiającego o tematyce związanej z realizacją Projektu „Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap I” Usługa Regulamin POIŚ Tryb uproszczony Postępowanie Zakończone
23.03.2018Modernizacja pomieszczeń i wyposażenia w budynku socjalno – administracyjnym na Oczyszczalni Ścieków Panewniki w Katowicach Robota budowlana Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
22.03.2018Modernizacja układu sterowania wraz z wykonaniem wizualizacji, zabudowy wciągnika oraz wymiany wkładu węglowego układu odpowietrzania pompowni, wymiany ogrodzenia i nawierzchni na terenie pompowni ścieków przy ulicy Kolistej oraz rozbudowa ogrodzenia panelowego wraz z przepięciem systemu alarmowego tłoczni ścieków przy ulicy Wiosny Ludów w Katowicach Robota budowlana Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
20.03.2018Przebudowa awaryjnych odcinków sieci kanalizacyjnych na terenie miasta Katowice Robota budowlana Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
15.03.2018Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kuźnickiej w Katowicach Robota budowlana Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
14.03.2018Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Kruczej w Katowicach Usługa Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
07.03.2018Pomoc techniczna – usługa polegająca na kompleksowym zorganizowaniu szkolenia dla pracowników Zamawiającego o tematyce związanej z realizacją Projektu „Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap I” Usługa Regulamin POIŚ Tryb uproszczony Postępowanie Zakończone
01.03.2018Modernizacja układu sterowania wraz z wykonaniem wizualizacji, zabudowy wciągnika oraz wymiany wkładu węglowego układu odpowietrzania pompowni, wymiany ogrodzenia i nawierzchni na terenie pompowni ścieków przy ulicy Kolistej oraz rozbudowa ogrodzenia panelowego wraz z przepięciem systemu alarmowego tłoczni ścieków przy ulicy Wiosny Ludów w Katowicach Robota budowlana Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
28.02.2018Modernizacja piaskownika wraz z rozbudową AKPiA na terenie Oczyszczalni Ścieków Panewniki w Katowicach Robota budowlana Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
27.02.2018Opracowanie dokumentacji projektowych wraz uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę lub przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej w rejonie ulicy Szkolnej, Markiefki i osiedla Stary Nikiszowiec Usługa Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
15.02.2018Uporządkowanie systemu odprowadzania wód opadowych w zlewni ul. Morawa w Katowicach Robota budowlana Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Zakończone
13.02.2018Modernizacja systemu kanalizacyjnego w rejonie ul. Widok i Osiedla Ducha w Katowicach Robota budowlana Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Zakończone
13.02.2018Dostawa samochodu specjalistycznego do frezowania wraz z kamerą na podwoziu dwuosiowym wraz z zestawem do naprawy punktowej i kamerą do inspekcji Dostawa Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Zakończone
31.01.2018Wykonanie aktualizacji inwentaryzacji zieleni wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych na wycinkę drzew i krzewów – część I Usługa Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
30.01.2018Awaryjna wymiana odcinka kanalizacji sanitarnej metodą mikrotunelingu w rejonie ulicy Kuźnickiej Robota budowlana Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
30.01.2018Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi w zlewni osiedla Odrodzenia, ul. Radockiego i Bażantów w Katowicach, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Uporządkowanie odprowadzania wód deszczowych zlewni rzeki Mlecznej w Katowicach Robota budowlana Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Zakończone
25.01.2018Zaprojektowanie i budowa zbiornika buforowego przed oczyszczalnią ścieków Podlesie w Katowicach Robota budowlana Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
23.01.2018Zaprojektowanie i wykonanie prac modernizacyjnych w komorze rozdzielczej na Oczyszczalni Ścieków Panewniki w Katowicach Robota budowlana Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
17.01.2018Wyposażenie komory rozdzielczej w sondę hydrostatyczną wraz z montażem oświetlenia oraz doposażenie w stacje poboru prób na Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach Dostawa Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
17.01.2018Renowacja laguny wraz z odbudową drenażu oraz odprowadzeniem odcieków na początek układu oczyszczania na Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach Robota budowlana Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
03.01.2018Modernizacja pomieszczeń i wyposażenia w budynku socjalno – administracyjnym na Oczyszczalni Ścieków Panewniki w Katowicach Robota budowlana Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
28.12.2017Modernizacja pompowni Murcki w Katowicach wraz z przebudową rurociągu tłocznego Robota budowlana Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
19.12.2017Modernizacja budynku stacji trafo ST-1 na Oczyszczalni Ścieków Panewniki w Katowicach Robota budowlana Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
12.12.2017Doposażenie pompowni osadu recyrkulowanego w kompensatory gumowe na Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach Dostawa Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
08.12.2017Zaprojektowanie i wykonanie prac modernizacyjnych w komorze rozdzielczej na Oczyszczalni Ścieków Panewniki w Katowicach Robota budowlana Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
07.12.2017Wyposażenie komory rozdzielczej w sondę hydrostatyczną wraz z montażem oświetlenia oraz doposażenie w stacje poboru prób na Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach Dostawa Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
07.12.2017Zaprojektowanie i budowa kraty wstępnej na istniejącym kanale dopływowym na terenie Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach Robota budowlana Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
30.11.2017Renowacja laguny wraz z odbudową drenażu oraz odprowadzeniem odcieków na początek układu oczyszczania na Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach Robota budowlana Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
27.11.2017Modernizacja budynku i wymiana urządzeń w stacji odwadniania osadu wraz z modernizacją drogi dojazdowej na terenie Oczyszczalni Ścieków Panewniki w Katowicach Robota budowlana Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
27.11.2017Prace modernizacyjne przepompowni ścieków przy ulicy Siemianowickiej w Katowicach Robota budowlana Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
21.11.2017Modernizacja systemu kanalizacyjnego w rejonie ul. Kolistej w Katowicach Robota budowlana Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Zakończone
07.11.2017Modernizacja kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ulic Śląskiej i Warmińskiej w Katowicach Robota budowlana Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Zakończone
06.11.2017Dostawa wraz z montażem analizatorów na istniejącym korycie wylotowym na Oczyszczalni Ścieków Panewniki w Katowicach Dostawa Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
30.10.2017Dostawa mobilnego agregatu prądotwórczego 121kW (151kVA) dla potrzeb kanalizacyjnych służb eksploatacyjnych Dostawa Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
13.09.2017Dostawa samochodu specjalistycznego ssąco-płuczącego dwuosiowego dla potrzeb kanalizacyjnych służb eksploatacyjnych Dostawa Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Zakończone
13.09.2017Dostawa dwóch samochodów specjalistycznych ssąco-płuczących z recyklingiem wody dla potrzeb kanalizacyjnych służb eksploatacyjnych Dostawa Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Zakończone
11.09.2017Zagospodarowanie terenu po poletkach piaskowych i osadowych na Oczyszczalni Ścieków Panewniki w Katowicach Robota budowlana Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
05.09.2017Dostawa wraz z montażem analizatorów na istniejącym korycie wylotowym na Oczyszczalni Ścieków Panewniki w Katowicach Dostawa Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
05.09.2017Modernizacja studni depresyjnych wraz z doposażeniem na Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach Robota budowlana Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
01.09.2017Dostawa wraz z montażem 3 sztuk wolnostojących tablic informacyjnych dla Projektu pn. „Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap I” Dostawa Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
28.08.2017Usługa pomocy technicznej – organizacja szkolenia dotyczącego realizacji Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap III” Usługa Regulamin POIŚ Tryb uproszczony Postępowanie Zakończone
23.08.2017Modernizacja systemu kanalizacyjnego w rejonie ul. Bednorza i Wańkowicza w Katowicach Robota budowlana Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Zakończone
21.08.2017Roboty uzupełniające i doposażenie obiektów technologicznych na Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach Robota budowlana Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
16.08.2017Usługa pomocy technicznej – organizacja szkolenia dotyczącego realizacji Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap III” Usługa Regulamin POIŚ Tryb uproszczony Postępowanie Zakończone
08.08.2017Organizacja oraz przeprowadzenie spotkania z mieszkańcami Katowic w celu promocji Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap III” Usługa Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
08.08.2017Dostawa wraz z montażem analizatorów na istniejącym korycie wylotowym na Oczyszczalni Ścieków Panewniki w Katowicach Dostawa Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
08.08.2017Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2017 i 2018 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem określającym prawidłowość, rzetelność przedstawionej sytuacji finansowej spółki oraz jej wyniku finansowego Usługa Poza regulaminem Zapytanie ofertowe Postępowanie Zakończone
03.08.2017Modernizacja kanalizacji ogólnospławnej w rejonie Osiedla Kokociniec w Katowicach Robota budowlana Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Zakończone
01.08.2017Modernizacja studni depresyjnych wraz z doposażeniem na Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach Robota budowlana Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
24.07.2017Modernizacja osadników wtórnych na Oczyszczalni Ścieków Panewniki w Katowicach Robota budowlana Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
24.07.2017Roboty uzupełniające i doposażenie obiektów technologicznych na Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach Robota budowlana Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
14.07.2017Modernizacja kanalizacji ogólnospławnej w dzielnicy Murcki Robota budowlana Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Zakończone
14.07.2017Modernizacja systemu kanalizacyjnego w rejonie ulicy Francuskiej i Ceglanej w Katowicach Robota budowlana Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Zakończone
10.07.2017Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulic Korczaka, Andersa oraz Osiedla Zimowego w Katowicach Usługa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
06.07.2017Dostawa koparko-ładowarki z dodatkowym osprzętem Dostawa Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
05.07.2017Dostawa samochodu towarowo – osobowego dla potrzeb kanalizacyjnych służb eksploatacyjnych Dostawa Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
26.06.2017Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę kanalizacji deszczowej w rejonie Mrówczej Górki w Katowicach. Usługa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
23.06.2017Modernizacja kanalizacji ogólnospławnej w ulicach Jankego i Barcelońskiej w Katowicach oraz ulicach przyległych Robota budowlana Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Zakończone
23.06.2017Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Dereni, Bukszpanowej i Tunelowej w Katowicach – część 2 Robota budowlana Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Zakończone
16.06.2017Modernizacja systemu kanalizacyjnego w rejonie ul. Zamkowej i Grodowej Robota budowlana Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Zakończone
08.06.2017Modernizacja studni depresyjnych wraz z doposażeniem na Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach Robota budowlana Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
08.06.2017Dostawa samochodu towarowo – osobowego dla potrzeb kanalizacyjnych służb eksploatacyjnych Dostawa Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
02.06.2017Modernizacja systemu kanalizacyjnego w rejonie ul. Zamkowej i Grodowej w Katowicach Robota budowlana Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Zakończone
24.05.2017Przebudowa układu oświetlenia zewnętrznego z zastosowaniem systemu fotowoltaicznego na terenie Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach Robota budowlana Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
19.05.2017Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Dereni, Bukszpanowej i Tunelowej w Katowicach – część 1 – przewiert pod torami PKP Robota budowlana Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
18.05.2017Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej drzew i krzewów kolidujących z planowaną budową kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Grota Roweckiego w Katowicach dla potrzeb uzyskania decyzji administracyjnych zezwalających na wycinkę zieleni Usługa Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
18.05.2017Dostawa wraz z montażem klimatyzatorów w pomieszczeniach laboratorium na terenie Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach Dostawa Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
16.05.2017Dostawa koparko-ładowarki z dodatkowym osprzętem Dostawa Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
12.05.2017Modernizacja studni rozprężnych w rejonie ulicy Borki Robota budowlana Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
10.05.2017Przebudowa istniejącej, wewnętrznej sieci wodociągowej na terenie oczyszczalni ścieków Podlesie zlokalizowanej w rejonie ul. Zaopusta w Katowicach Robota budowlana Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
08.05.2017Modernizacja systemu kanalizacyjnego w rejonie skweru Rybka oraz ul. Szopienickiej i Górniczego Dorobku w Katowicach Robota budowlana Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
25.04.2017Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej drzew i krzewów kolidujących z planowaną budową kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Grota Roweckiego w Katowicach dla potrzeb uzyskania decyzji administracyjnych zezwalających na wycinkę zieleni Usługa Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
21.04.2017Dostawa mobilnego agregatu prądotwórczego 121kW (151kVA) dla potrzeb kanalizacyjnych służb eksploatacyjnych Dostawa Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
20.04.2017Dostawa samochodu towarowo – osobowego dla potrzeb kanalizacyjnych służb eksploatacyjnych Dostawa Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
20.04.2017Dostawa pojazdu elektrycznego osobowo – towarowego dla potrzeb Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach Dostawa Regulamin POIŚ Tryb uproszczony Postępowanie Zakończone
19.04.2017Dostawa tablic informacyjnych, tabliczek informacyjnych oraz naklejek dla Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap III” Dostawa Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
14.04.2017Opracowanie dokumentacji projektowej wraz uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie Mrówczej Górki w Katowicach Usługa Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
12.04.2017Modernizacja studni depresyjnych wraz z doposażeniem na Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach Robota budowlana Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
12.04.2017Dostawa agregatu prądotwórczego 113 kW dla zapewnienia ciągłości pracy Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach Dostawa Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
04.04.2017Prace modernizacyjne przepompowni przy ulicy Rycerskiej w Katowicach Robota budowlana Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
31.03.2017Przebudowa istniejącej, wewnętrznej sieci wodociągowej na terenie oczyszczalni ścieków Podlesie zlokalizowanej w rejonie ul. Zaopusta w Katowicach Robota budowlana Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
29.03.2017Przebudowa awaryjnych odcinków sieci kanalizacyjnych na terenie miasta Katowice Robota budowlana Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
29.03.2017Dostawa samochodu towarowo – osobowego dla potrzeb kanalizacyjnych służb eksploatacyjnych Dostawa Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
29.03.2017Dostawa mobilnego agregatu prądotwórczego 121kW (151kVA) dla potrzeb kanalizacyjnych służb eksploatacyjnych Dostawa Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
22.03.2017Dostawa korków pneumatycznych w zakresie średnic 400-1200mm (4 komplety) dla potrzeb kanalizacyjnych służb eksploatacyjnych Dostawa Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
20.03.2017Dostawa mobilnego kontenera socjalnego dla potrzeb kanalizacyjnych służb eksploatacyjnych Dostawa Regulamin POIŚ Tryb uproszczony Postępowanie Zakończone
13.03.2017Modernizacja stacji transformatorowej na terenie Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach Robota budowlana Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
03.03.2017Modernizacja systemu kanalizacyjnego w rejonie ul. Korczaka w Katowicach Robota budowlana Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Zakończone
15.02.2017Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Wieżowej i Urbana Robota budowlana Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
10.02.2017Dostawa pojazdu elektrycznego osobowo – towarowego dla potrzeb Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach Dostawa Regulamin POIŚ Tryb uproszczony Postępowanie Zakończone
02.02.2017Opracownie dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej wzlewni oczyszczalni Podlesie, Dąbrówka Mała, Gigablok, Panewniki Usługa Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
27.01.2017Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Wieżowej i Urbana Robota budowlana Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.