Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo - Rzeczpospolita Polska Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

Budowa modelu hydraulicznego sieci kanalizacyjnej wraz z narzędziem do planowania modernizacji oraz prezentacji i edycji danych przestrzennych

Budowa modelu hydraulicznego sieci kanalizacyjnej wraz z narzędziem do planowania modernizacji oraz prezentacji i edycji danych przestrzennych

Numer referencyjny: KIWK/PN/03/I/2021/POIŚ/WNIOSEK_IV/ZAD.62_MODEL HYDRAULICZNY

Postępowanie Aktualne
Status postępowania:
Aktualne
Ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE_01102021Pobierz plik
Ogłoszenie zmian w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowane w DUUE_29102021Pobierz plik
Ogłoszenie zmian w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowane w DUUE_19112021Pobierz plik
SWZ
SWZPobierz plik
Załącznik nr 1 do SWZ_Formularz ofertowyPobierz plik
Załącznik nr 1A do SWZ_Formularz cenowyPobierz plik
Załącznik nr 2 do SWZ_Jednolity Europejski Dokument Zamowienia (JEDZ) w formacie PDFPobierz plik
Załącznik nr 2 do SWZ_Jednolity Europejski Dokument Zamowienia (JEDZ) w formacie XMLPobierz plik
Załącznik nr 3 do SWZ_Oświadczenie o grupie kapitałowejPobierz plik
Załącznik nr 4 do SWZ_wzór umowyPobierz plik
Załącznik nr 4a_wzór karty gwarancyjnejPobierz plik
Załącznik nr 5 do SWZ_wzór wykazu usługPobierz plik
Załącznik nr 6 do SWZ_wzór wykazu osóbPobierz plik
Załącznik nr 7 do SWZ_Opis przedmiotu zamówieniaPobierz plik
Załącznik nr 8 do SWZ_Wzór harmonogramu rzeczowo - finansowegoPobierz plik
Załącznik nr 9 do SWZ_Ankieta RODOPobierz plik
Załącznik nr 10 do SWZ_ID postępowania: 2738abac-0f8c-4470-8e57-79217c8ff7c8
Wyjaśnienia / Modyfikacje SWZ
Wyjaśnienia_modyfikacja treści SWZ_pismo6459_26102021_29102021Pobierz plik
SWZ_MODYFIKACJA_26102021Pobierz plik
Wyjaśnienia_modyfikacja treści SWZ_pismo6616_05112021Pobierz plik
SWZ_MODYFIKACJA_05112021Pobierz plik
Załącznik nr 4 do SWZ_wzór umowy_MODYFIKACJA_05112021Pobierz plik
Wyjaśnienia treści SWZ_pismo6099_09112021_10112021Pobierz plik
Wyjaśnienia_modyfikacja treści SWZ_pismo6807_15112021_18112021Pobierz plik
SWZ_MODYFIKACJA_15112021Pobierz plik
Wyjaśnienia_modyfikacja treści SWZ_pismo6938_19112021Pobierz plik
Załącznik nr 4 do SWZ_wzór umowy_MODYFIKACJA_19112021Pobierz plik
Otwarcie ofert
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację_06122021Pobierz plik
Informacja z otwarcia ofert_06122021Pobierz plik
Unieważnienie postępowania
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania_pismo566_08042022Pobierz plik
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.