SPÓŁKA OTRZYMAŁA CERTYFIKAT WG EN ISO 9001:2015

12 lipca 2023 r. Jednostka Certyfikująca TUV AUSTRIA GMBH wydała CERTYFIKAT dla Systemu Zarządzania Jakością wg normy EN ISO 9001:2015.


Zgodnie z procedurą TUV AUSTRIA GMBH zaświadczyła tym samym, że Spółka Katowickie Inwestycje S.A. stosuje system zarządzania jakością zgodnie z normą EN ISO 9001:2015 w zakresie: Realizacji inwestycji związanych z infrastrukturą kanalizacyjną, infrastrukturą drogową oraz obiektami kubaturowymi.

Wróć do aktualności