Przejdź do menu głównego Przejdź do treści Mapa strony

O spółce

Spółka Katowickie Inwestycje S.A. powstała w dniu 31 grudnia 2021 r. w wyniku przekształcenia spółki Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. Spółka została zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000941305 w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Przekształcenie spółki Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp.
z o.o. w spółkę akcyjną nastąpiło na podstawie UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO
ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW NR 13/2021 Z DNIA 24.11.2021 R.

Organami Spółki są:

 1. Walne Zgromadzenie
 2. Rada Nadzorcza 
 3. Zarząd

Członkowie Rady Nadzorczej:

 1. Małgorzata Kwapisz – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
 2. Dawid Rams – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 3. Maciej Gogulla – Członek Rady Nadzorczej
 4. Piotr Ornowski – Członek Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki:
Andrzej Hołda – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
Andrzej Cebula – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Technicznych
Monika Bryl – Członek Zarządu

Alina Komorowska – Doradca Zarządu – Dyrektor
Adam Kochański – Doradca Zarządu

Prokura:
Alina Komorowska – Prokurent, Dyrektor
Anna Badura – Prokurent, Dyrektor Finansowy, Główny Księgowy, Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Finansów
Mariusz Słaboń – Prokurent, Dyrektor ds. Realizacji Inwestycji, Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Realizacji Inwestycji
Anna Wilk – Prokurent, Zastępca Dyrektora ds. Realizacji
Monika Januszewska – Prokurent, Zastępca Dyrektora ds. Zamówień Publicznych
Agnieszka Dutkiewicz – Prokurent, Zastępca Dyrektora ds. budowy infrastruktury technicznej
Joanna Dylus – Prokurent, Zastępca dyrektora ds. zamówień i rozliczeń
Jarosław Łuczyński – Prokurent, Zastępca Dyrektora ds. inwestycji kubaturowych
Wojciech Maroszek – Prokurent, Zastępca Dyrektora ds. HUB

Dyrekcja:
Aleksandra Kuncio – Dyrektor Biura Zarządu i Administracji
Katarzyna Mańka – Zastępca Głównego Księgowego
Alicja Kraszkiewicz – Zastępca Głównego Księgowego ds. Rozliczeń Unijnych
Rafał Barczewski – Zastępca Dyrektora ds. Technicznych
Agnieszka Szadkowska – Zastępca Dyrektora Działu Informatyki ds. sieciowo-serwerowych
Beata Włodarczyk – Zastępca Dyrektora ds. Ochrony Środowiska
Adam Wyciszczok – Zastępca Dyrektora ds. AdministracjiHistoria

W dniu 31 grudnia 2021 r. nastąpiło przekształcenie spółki Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. w spółkę KATOWICKIE INWESTYCJE SPÓŁKA AKCYJNA. Spółka została zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000941305 w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Przekształcenie spółki Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. w spółkę akcyjną nastąpiło na podstawie UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW NR 13/2021 Z DNIA 24.11.2021 R.

Spółka Katowickie Inwestycje S.A. jest spółką miejską, beneficjentem funduszy unijnych. Wykonuje zadania związane z rozwojem i modernizacją systemu wodociągowo-kanalizacyjnego na terenie miasta Katowice z wykorzystaniem środków zarówno własnych, jak i pomocowych (w tym z Funduszu Spójności).

Dodatkowo od 1 stycznia 2022 r. spółce została powierzona realizacja zadań inwestycyjnych wykonywanych do tej pory przez Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice. Spółka w tym zakresie działa w imieniu i na rzecz Miasta Katowice, jako inwestor zastępczy. W celu realizacji tych zadań Spółka zwiększyła zatrudnienie personelu, pozyskała dodatkowych specjalistów, inżynierów, inspektorów.

W strukturze organizacyjnej można wyróżnić trzy główne piony ds. realizacji inwestycji związanych z infrastrukturą kanalizacyjną, infrastrukturą drogową oraz obiektami kubaturowymi.

W ramach przedmiotu działalności spółki mieści się między innymi:

 1. zawieranie umów z operatorem zajmującym się eksploatacją w zakresie odpłatnego udostępniania majątku celem regulacji eksploatacji infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej będącej w dyspozycji Spółki,
 2. bilansowanie potrzeb w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Katowice,
 3. prowadzenie uzgodnień z operatorem (firmą zajmującą się eksploatacją infrastruktury wodno-kanalizacyjnej) działającym na terenie miasta Katowice w zakresie nowych inwestycji,
 4. przygotowywanie i wdrażanie projektów współfinansowanych przez Unię Europejską,
 5. realizowanie inwestycji ze środków własnych,
 6. kompleksowe sprawowanie funkcji inwestora zastępczego dla Miasta Katowice,
 7. nabywanie nieruchomości związanych z działalnością Spółki,
 8. podejmowanie działań związanych z ustaleniem opłat za wodę i ścieki na terenie działania Spółki,
 9. możliwość nabywania nieodpłatnego albo odpłatnego infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej zrealizowanej przez obcych inwestorów na terenie działania Spółki.

W dniu 1 października 2022 r. został zmieniony adres siedziby spółki na: Katowice (40-246), ul. Porcelanowa 21

Budujemy dla Was!

Wybierz
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.
Click to access the login or register cheese