Przejdź do menu głównego Przejdź do treści Mapa strony

O spółce

Spółka Katowickie Inwestycje S.A. powstała w dniu 31 grudnia 2021 r. w wyniku przekształcenia spółki Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. Spółka została zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000941305 w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Przekształcenie spółki Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp.
z o.o. w spółkę akcyjną nastąpiło na podstawie UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO
ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW NR 13/2021 Z DNIA 24.11.2021 R.

Organami Spółki są:

 1. Walne Zgromadzenie
 2. Rada Nadzorcza 
 3. Zarząd

Członkowie Rady Nadzorczej:

 1. Małgorzata Kwapisz – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
 2. Dawid Rams – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 3. Maciej Gogulla – Członek Rady Nadzorczej
 4. Piotr Ornowski – Członek Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki:
Andrzej Hołda – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
Monika Bryl – Wiceprezes Zarządu

Alina Komorowska – Zastępca Dyrektora Generalnego / Dyrektor ds. Koordynacji
Adam Kochański – Doradca Zarządu

Prokura łączna:
Alina Komorowska – Prokurent, Zastępca Dyrektora Generalnego / Dyrektor ds. Koordynacji
Anna Badura – Prokurent, Dyrektor Finansowy, Główny Księgowy, Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Finansów
Mariusz Słaboń – Prokurent, Dyrektor ds. Realizacji Inwestycji, Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Realizacji Inwestycji
Anna Wilk – Prokurent, Zastępca Dyrektora ds. Realizacji
Monika Januszewska – Prokurent, Zastępca Dyrektora ds. Zamówień Publicznych
Agnieszka Dutkiewicz – Prokurent, Zastępca Dyrektora ds. Budowy Infrastruktury Technicznej
Joanna Dylus – Prokurent, Zastępca Dyrektora ds. Zamówień I Rozliczeń
Jarosław Łuczyński – Prokurent, Dyrektor Działu Inwestycji Kubaturowych
Wojciech Maroszek – Prokurent, Zastępca Dyrektora ds. HUB

Dyrekcja:
Aleksandra Kuncio – Dyrektor Biura Spraw Korporacyjnych i Zarządzania Majątkiem
Katarzyna Mańka – Zastępca Głównego Księgowego
Alicja Kraszkiewicz – Zastępca Głównego Księgowego ds. Rozliczeń Unijnych
Agnieszka Szadkowska – Zastępca Dyrektora ds. Informatyki
Beata Włodarczyk – Zastępca Dyrektora ds. Ochrony Środowiska
Rafał Barczewski – Zastępca Dyrektora ds. Technicznych
Adam Wyciszczok – Zastępca Dyrektora ds. Administracji
Piotr Pluta – Zastępca Dyrektora ds. Odbiorów I GwarancjiHistoria

W dniu 31 grudnia 2021 r. nastąpiło przekształcenie spółki Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. w spółkę KATOWICKIE INWESTYCJE SPÓŁKA AKCYJNA. Spółka została zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000941305 w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Przekształcenie spółki Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. w spółkę akcyjną nastąpiło na podstawie UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW NR 13/2021 Z DNIA 24.11.2021 R.

Spółka Katowickie Inwestycje S.A. jest spółką miejską, beneficjentem funduszy unijnych. Wykonuje zadania związane z rozwojem i modernizacją systemu wodociągowo-kanalizacyjnego na terenie miasta Katowice z wykorzystaniem środków zarówno własnych, jak i pomocowych (w tym z Funduszu Spójności).

Dodatkowo od 1 stycznia 2022 r. spółce została powierzona realizacja zadań inwestycyjnych wykonywanych do tej pory przez Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice. Spółka w tym zakresie działa w imieniu i na rzecz Miasta Katowice, jako inwestor zastępczy. W celu realizacji tych zadań Spółka zwiększyła zatrudnienie personelu, pozyskała dodatkowych specjalistów, inżynierów, inspektorów.

W strukturze organizacyjnej można wyróżnić trzy główne piony ds. realizacji inwestycji związanych z infrastrukturą kanalizacyjną, infrastrukturą drogową oraz obiektami kubaturowymi.

W ramach przedmiotu działalności spółki mieści się między innymi:

 1. zawieranie umów z operatorem zajmującym się eksploatacją w zakresie odpłatnego udostępniania majątku celem regulacji eksploatacji infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej będącej w dyspozycji Spółki,
 2. bilansowanie potrzeb w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Katowice,
 3. prowadzenie uzgodnień z operatorem (firmą zajmującą się eksploatacją infrastruktury wodno-kanalizacyjnej) działającym na terenie miasta Katowice w zakresie nowych inwestycji,
 4. przygotowywanie i wdrażanie projektów współfinansowanych przez Unię Europejską,
 5. realizowanie inwestycji ze środków własnych,
 6. kompleksowe sprawowanie funkcji inwestora zastępczego dla Miasta Katowice,
 7. nabywanie nieruchomości związanych z działalnością Spółki,
 8. podejmowanie działań związanych z ustaleniem opłat za wodę i ścieki na terenie działania Spółki,
 9. możliwość nabywania nieodpłatnego albo odpłatnego infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej zrealizowanej przez obcych inwestorów na terenie działania Spółki.

W dniu 1 października 2022 r. został zmieniony adres siedziby spółki na: Katowice (40-246), ul. Porcelanowa 21

12 lipca 2023 r. Jednostka Certyfikująca TUV AUSTRIA GMBH wydała CERTYFIKAT dla Systemu Zarządzania Jakością wg normy EN ISO 9001:2015.
Zgodnie z procedurą TUV AUSTRIA GMBH zaświadczyła tym samym, że Spółka Katowickie Inwestycje S.A. stosuje system zarządzania jakością zgodnie z normą EN ISO 9001:2015 w zakresie: Realizacji inwestycji związanych z infrastrukturą kanalizacyjną, infrastrukturą drogową oraz obiektami kubaturowymi.

Budujemy dla Was!

Wybierz
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.
Click to access the login or register cheese