Przejdź do menu głównego Przejdź do treści Mapa strony

Deklaracja Dostępności

Katowickie Inwestycje S.A. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Katowickich Inwestycji S.A..

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji:

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Krzysztowczyk., dostepnosc@kisa.katowice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 350 00 75. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:


 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.


Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.


Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania


Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Zarząd Spółki Katowickie Inwestycje S.A. (dawniej Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna sp. z o.o.)

 • Adres: ul. Porcelanowa 21
  40-246 Katowice

 • E-mail: sekretariat@kisa.katowice.pl

 • Telefon: 32 350 00 75


Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Siedziba Spółki Katowickie Inwestycje S.A. (dawniej Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.) znajduje się w budynku trzykondygnacyjnym, w Katowicach (40-246), przy ulicy Porcelanowej 21. Na parkingu należącym do Spółki, który znajduje się z tyłu budynku, wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami. Do budynku Spółki prowadzą dwa wejścia: od ulicy Porcelanowej, poprzedzone czternastoma schodami i wiatrołapem lub bezpośrednio z parkingu przed budynkiem z podjazdem dla osób z niepełnosprawnościami, drugie z tylnej części budynku od strony wewnętrznego parkingu. Oba wejścia mają pochylnię dla wózków. Zastosowano drzwi szerokie, umożliwiające przejazd wózkiem inwalidzkim. Wejście nie zostało zabezpieczone bramkami. W budynku nie zainstalowano windy. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępny jedynie korytarz i pomieszczenia na parterze budynku. Recepcja czyli Biuro Obsługi Klienta Spółki znajduje się na parterze, za szklanymi szerokimi drzwiami, po lewej stronie od wejścia głównego. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku Spółki nie ma pętli indukcyjnych, nie emitowane są informacje głosowe. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie odczytywanym za pomocą dotyku ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Zarówno na miejscu jak i online nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.  

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.
Click to access the login or register cheese