Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo - Rzeczpospolita Polska Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

Deklaracja dostępności Strona Główna KATOWICKICH INWESTYCJI S.A.(dawniej Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej sp. z o.o.)

KATOWICKIE INWESTYCJE S.A. (dawnej Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Główna KATOWICKICH INWESTYCJI S.A. (dawniej Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej sp. z o.o.).

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Joanna Krzysztowczyk.
 • E-mail: dostepnosc@kisa.katowice.pl
 • Telefon: 32 350 00 75

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Zarząd Spółki KATOWICKIE INWESTYCJE S.A. (dawniej Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna sp. z o.o.)
 • Adres: ul. Wandy 6
  40-322 Katowice
 • E-mail: sekretariat@kisa.katowice.pl
 • Telefon: 32 350 00 75

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Spółki KATOWICKIE INWESTYCJE S.A. (dawniej Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.) znajduje się w budynku jednopiętrowym, w Katowicach (40-322), przy ulicy Wandy 6. 
 
Na parkingu należącym do Spółki, który znajduje się przy ul. Wandy, naprzeciwko wejścia do budynku Spółki, wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych. 
 
Do budynku Spółki prowadzi jedno wejście od ulicy Wandy, poprzedzone ośmioma schodami i przeszklonym wiatrołapem. Przy schodach do wejścia nie zainstalowano podjazdu czy pochylni dla wózków, jak również nie została zainstalowana winda.
 
Zastosowano drzwi szerokie, umożliwiające przejazd wózkiem inwalidzkim. Wejście nie zostało zabezpieczone bramkami.
 
W budynku nie zainstalowano windy.
 
Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępny jedynie korytarz i pomieszczenia na parterze budynku. 
 
Sekretariat Spółki znajduje się na parterze, za szklanymi szerokimi drzwiami, po prawej stronie od wejścia głównego.
 
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
 
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 
W budynku Spółki nie ma pętli indukcyjnych, nie emitowane są informacje głosowe.
 
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie odczytywanym za pomocą dotyku ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 
Zarówno na miejscu jak i online nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.