Przejdź do menu głównego Przejdź do treści Mapa strony

Polityka prywatności – media

POLITYKA PRYWATNOŚCI DOTYCZĄCA MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Korzystając z naszych kont w mediach społecznościowych, wchodzicie Państwo z nami w interakcję, np. dokonując subskrypcji fanpage’a, zostawiając swoją reakcję (polubienia, komentarze) czy wysyłając do nas wiadomość. Informacje, jakie dostarczacie Państwo na swój temat, mogą stanowić dane osobowe. Niniejsza Polityka prywatności (dalej Polityka) opisuje, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe gromadzone przy pomocy kont w następujących portalach społecznościowych (dalej Portale społecznościowe):

Państwa dane osobowe przetwarzamy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, dalej RODO).

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest spółka KATOWICKIE INWESTYCJE S.A. (dawniej Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.), adres siedziby: ul. Porcelanowa 21, 40-246 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000941305, NIP: 9542588939, REGON: 240612757, wysokość kapitału zakładowego: 455 283 500,00 zł, wysokość kapitału wpłaconego: 455 283 500,00 zł (dalej: Spółka lub Administrator).

Kategorie osób, których dane są przetwarzane, oraz zakres przetwarzanych danych

FACEBOOK

Przetwarzamy dane osób, które:

 • dokonały subskrypcji konta poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”,
 • opublikowały swój komentarz, udostępniły go lub kliknęły ikonę „Lubię to” pod którymkolwiek z postów zamieszczonych w koncie.

Przetwarzamy następujące rodzaje danych osobowych:

 • identyfikator konta (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko lub nick),
 • zdjęcie profilowe,
 • inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek),
 • treść komentarzy,
 • dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights”, gromadzone dzięki plikom cookies.

YOUTUBE

Przetwarzamy dane osób, które:

 • dokonały subskrypcji konta poprzez kliknięcie ikony „Subskrybuj”,
 • opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z filmów zamieszczonych w koncie lub zareagowały na opublikowane filmy.

Przetwarzamy następujące rodzaje danych osobowych:

 • identyfikator Konta (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko lub nick),
 • zdjęcie profilowe,
 • treść komentarzy,
 • dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających konto, gromadzone dzięki plikom cookies.

Cele i podstawy prawne przetwarzania 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe:

 1. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegającego na:
 • prowadzeniu konta na Portalu społecznościowym, na warunkach oraz na zasadach określonych przez operatora Portalu i informowania za jego pomocą o naszej aktywności, promowaniu wydarzeń i marki, produktów oraz usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami (w tym nadzoru nad treściami publikowanymi przez użytkowników) oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności Portalu społecznościowego (komentarze, wiadomości),
 • prowadzeniu statystyk (poprzez analizę danych na temat aktywności użytkowników naszego konta),
 • ewentualnym ustalaniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami.
 1. na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do jej wycofania (art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO),
 2. na podstawie wymogów ustawowych w celu wypełnienia naszych obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

W przypadku, gdy za pomocą Portalu społecznościowego organizujemy akcje promocyjne, zasady przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym cel i podstawę prawną takiego przetwarzania opisujemy w regulaminie takiej akcji. Przed udziałem w takiej akcji promocyjnej prosimy o zapoznanie się z jej regulaminem.

Współadministrowanie danymi osobowymi

W zakresie przetwarzania danych osobowych na potrzeby statystyk pełnimy funkcję współadministratorów w rozumieniu art. 26 ust. 1 RODO wraz z operatorem Portalu społecznościowego, który udostępnia opcję statystyk. Działania takie podejmujemy w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) opisanego wyżej.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych na potrzeby statystyk znajduje się pod linkiem:

Odbiorcy danych

Dostęp do Państwa danych osobowych będzie mieć:

 • nasz upoważniony personel oraz podmioty świadczące usługi na naszą rzecz (m.in. usługi marketingowe, usługi IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
 • inni użytkownicy Portalu społecznościowego (z uwagi na fakt, iż informacje o osobach obserwujących konto, o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez użytkowników są jawne),
 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 • administrator Portalu społecznościowego na zasadach opisanych w udostępnionych politykach prywatności.

Operatorzy Portali społecznościowych są odrębnymi podmiotami odpowiedzialnymi za przetwarzanie danych osób korzystających z Portali społecznościowych, w tym Państwa danych. Podmioty te przetwarzają dane osobowe we własnych celach oparciu o ustalone przez siebie podstawy prawne. W szczególności mogą one w oparciu o własny regulamin funkcjonowania Portalu społecznościowego gromadzić i przetwarzać informacje zawarte w plikach cookies osób odwiedzających nasze konto. Mamy ograniczony wpływ na przetwarzanie danych przez operatorów Portali społecznościowych. Z tego względu prosimy o zapoznanie się z regulaminami ich funkcjonowania i udostępnionymi w nich politykami prywatności, które znajdują się tutaj:

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych

Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania, w związku z czym:

 • dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody,
 • dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych,
 • dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu, tj.:
  • standardowo przetwarzamy Twoje dane do czasu zakończenia prowadzenia przez nas konta w Portalu społecznościowym,
  • dane osobowe, które uzyskaliśmy w prowadzonej korespondencji, przechowujemy przez czas obsługi przesłanej do nas wiadomości,
  • dane przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przetwarzamy przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń.

Przysługują państwu następujące prawa:

prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w związku z Twoją szczególną sytuacją,
 • w przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt na wskazane we wstępie nasze dane kontaktowe.

Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Informacje o źródle danych oraz pozostałe informacje

 • Państwa dane osobowe otrzymujemy bezpośrednio poprzez Państwa interakcję z naszym kontem w Portalu społecznościowym oraz z Państwa publicznego profilu.
 • Podanie danych jest dobrowolne.
 • Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.
Click to access the login or register cheese