Przejdź do menu głównego Przejdź do treści Mapa strony
Procent ukończenia inwestycji:
30%

„Uporządkowanie systemu odprowadzania wód opadowych w zlewni osiedla Widok, ul. Dunikowskiego i ul. Stęślickiego w Katowicach – Etap II”

Przedsięwzięcie ma na celu budowę kolektora wód opadowych odciążającego istniejący kolektor ogólnospławny (nazywany kolektorem „Wełnowieckim”) odprowadzający ścieki ogólnospławne na oczyszczalnię ścieków. Projektowany kolektor będzie umożliwiał odprowadzenie wód opadowych z terenów zlewni ciążących oraz pozwoli wyeliminować lokalne podtopienia występujące podczas ulewnych deszczy w obrębie przedmiotowej inwestycji.
Poprawa odprowadzenia wód opadowych nastąpi poprzez uwzględnienie ograniczenia odpływu wód opadowych do cieku Rawa poprzez retencjonowanie nadmiaru wód opadowych w zbiornikach retencyjnych podziemnych.
Ogółem do realizacji w/w zadania przewiduje się wykonanie 1,11km sieci, w tym:
1003,7m sieci kanalizacji deszczowej w zakresie średnic DN315-2000mm w tym 3 kanały retencyjne o pojemności retencyjnej:
kanał retencyjny KR 1 o średnicy DN2000mm i długości L=100,2m oraz pojemności retencyjnej V=315,0m3,
kanał retencyjny KR2 o średnicy DN1500mm i długości L=325,2m oraz pojemności retencyjnej V=575,0m3,
kanał retencyjny KR3 o średnicy DN1500mm i długości L=284,0m oraz pojemności retencyjnej V=501,0m3
wraz z obiektami sieciowymi tj. studniami rewizyjnymi żelbetowymi o średnicy DN3200-1200mm oraz studniami ekscentrycznymi PEHD DN1200mm
• 113,3m przebudowy istniejącego gazociągu DN250mm wraz z armaturą
• likwidacja nasypu kolejowego,
• odtworzenia nawierzchni w pasie planowanych robót budowlano-montażowych

Terminu realizacji zadania: 26.12.2023 r.

Wartości inwestycji: 8 979 274,80 zł netto

Wykonawca robót budowlanych: JKT Joanna Kozera – Turczyńska

Inspektor Nadzoru: Rafał Barczewski

Lokalizacja inwestycji od ul. Jana Nepomucena Stęślickiego, wzdłuż ul. Norwida do Al. Korfantego

Poniżej linki do map z lokalizacją inwestycji:

https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/kiwk/wp-media-folder-katowickie-inwestycje/wp-content/uploads/2022/11/D2-772-S-000-101-A_PZT_Arkusz-nr-1-inwestycje-01.pdf

https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/kiwk/wp-media-folder-katowickie-inwestycje/wp-content/uploads/2022/11/D2-772-S-000-102-A_PZT_Arkusz-nr-2-inwestycje-02.pdf

https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/kiwk/wp-media-folder-katowickie-inwestycje/wp-content/uploads/2022/11/D2-772-S-000-103-A_PZT_Arkusz-nr-3-inwestycje-03.pdf

https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/kiwk/wp-media-folder-katowickie-inwestycje/wp-content/uploads/2022/11/D2-772-S-000-104-A_PZT_Arkusz-nr-4-inwestycje-04.pdf

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.
Click to access the login or register cheese